• ويدئو کنفرانس
 • ويدئو کنفرانس

  ويدئو کنفرانس فناوري است که افراد در مکانهاي مختلف با فواصل مختلف را قادر مي سازد تا صوت و تصوير همديگر را به صورت زنده دريافت نموده و همانند جلسات حضوري با يکديگر ارتباط داشته و تبادل نظر نمايند. ويدئو کنفرانس مي تواند با امکانات افزوده ديگري همانند تبادل اسناد و مدارک، اشتراک در تهيه مدارک، ارسال عکس و نيز همراه باشد.
  مزاياي ويدئو کنفرانس:

  1- صرفه جوئي در زمان:

  با استفاده از اين سيستمها و بوجود آوردن امکان برقراري جلسات ويديويي به صورت زنده، صرفه جوئي قابل توجهي در وقت صورت خواهد گرفت. بطوريکه زمان صرف شده براي انجام کار، همان زمان اختصاص داده شده به کنفرانس ويديويي است و زمانهاي تلف شده براي اخذ بليط، سفر، اقامت، ماموريت و رفع خستگيهاي ناشي از سفر حذف خواهد گرديد.


  2- صرفه جويي در هزينه ها:

  با استفاده از ويدئو کنفرانس و امکان برقراري جلسات بدون نياز به جابجائي فيزيکي افراد، صرفه جويي فوق العاده اي در هزينه ها صورت خواهدگرفت. در واقع هزينه هايي همچون رفت و آمد، تهيه سالن، پذيرايي و خواهد گرديد.


  3- ساير مزايا:

     برقراري سريع يک همايش يا کنفرانس در موارد اضطراري
     
   امکان برقراري ارتباط زنده با تمام نقاط استان
     
   رفع مخاطرات ناشي از سفر
     
   استفاده بهينه از منابع انساني و مديريت آنها
     
   دسترسي سريع به اطلاعات، مدارک و يافته اي علمي
     
   امکان برگزاري کلاس آموزشي از راه دور
     

  انواع سيستم هاي ويدئوکنفرانسي مورد استفاده :

      سيستم ويدئو کنفرانس با نهاد محترم رياست جمهوري
    
   اين سيستم با سخت افزار خاص خود در بستر شبکه دولت مورد استفاده قرار مي گيرد.


     
   سيستم ويدئو کنفرانس با وزارت محترم کشور
     
   سيستم فوق با نرم افزار خاص خود، وب کم و ميکروفون در بستر شبکه ارتباطي با وزارت کشور و در بستر شبکه MPLS  مورد استفاده قرار مي گيرد  . اين سيستم در سطح وزارت کشور ، استانداري ، فرمانداري ها و بخشداري ها انجام مي گيرد .


     
   سيستم ويدئو کنفرانس با فرمانداري هاي محترم استان
     
   اين سيستم همانند ويدئوکنفرانس با نهاد محترم رياست جمهوري و با همان سخت افزار اما با اين تفاوت که در بستر شبکه دولت استان مورد بهره برداري قرار مي گيرد.


     
   در حال حاضر 9فرمانداري استان از طريق مراکز مخابرات شهرستان خود و مخابرات استان با سالن ويدئوکنفرانس استانداري ارتباط دارند. ليست فرمانداري هايي که امکان اين ارتباط را در شهرستان خود دارند عبارتند از

  رديف

  نام فرمانداري

  1

  همدان

  2

  ملاير

  3

  نهاوند

  4

  تويسرکان

  5

  اسدآباد

  6

  بهار

  7

  کبودراهنگ

  8

  رزن

  9

  فامنين  منبع : دفتر فناوري اطلاعات