• شهيد سيد کاظم يوسف صنعتي
 • زندگينامه بسيجي شهيد سيد کاظم يوسف صنعتي   

   

   شهيد سيد کاظم يوسف صنعتي در دهم شهريورماه 1321 در شهرستان همدان به دنيا آمد . پدرش ابولقاسم و مادرش صديقه نام داشت .

  سيد کاظم در دوره متوسطه را در رشته تجربي درس خواند و ديپلم گرفت . کارمند استانداري بود و در سال 1352 ازدواج کرد و صاحب يک پسر و دو دختر شد . از سوي بسيج در جبهه حضور يافت . در تاريخ بيست و ششم دي ماه هزارو سيصد و شصت و پنج در منطقه شلمچه به شهادت رسيد .  

  پيکرش مدت ها در منطقه باقي ماند و پس از تفحص وي را در گلزار شهداي باغ بهشت زادگاهش به خاک سپردند.

  روحش شاد و راهش پررهرو