• ارتباط با ما
 • شماره تماس استانداري همدان 9-38256070-081

  دفتر امور روستايي و شوراها 38251820-081

  شماره فکس 38283013-081

  سامانه پيامکي 300071148

  ايميل دفتر امور روستايي

  rustic@ostan-hm.ir