اخبار عمومي
1397/09/01
 • 115 طرح با حضور وزير جهاد کشاورزي در همدان بهره برداري شد

  رئيس سازمان جهاد کشاورزي همدان گفت: 115 طرح با سرمايه گذاري 2 هزار و 304 ميليارد ريال و 194 ميليارد ريال تسهيلات بانکي با حضور وزير جهاد کشاورزي در اين استان بهره برداري شد.
 • منصور رضواني جلال روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا با بيان اينکه با بهره برداري از اين طرح ها براي 594 به طور مستقيم اشتغال ايجاد شده است، اظهار داشت: اين طرح ها شامل سه کارخانه تصفيه و بسته بندي کشمش با مجموع ظرفيت چهار هزار و 400 تن و سرمايه گذاري 90 ميليارد ريال و 30 ميليارد ريال تسهيلات بانکي با اشتغالزايي براي 45 تن است.
  وي ادامه داد: همچنين در راستاي افزايش بهره وري و مديريت آب بخش کشاورزي، طرح 63 هکتاري سيستم آبياري نوين در آورزمان ملاير با سرمايه گذاري هفت ميليارد ريال و چهار ميليارد ريال تسهيلات بانکي به بهره برداري رسيد که براي 12 تن اشتغالزايي دارد.
  رئيس سازمان جهاد کشاورزي همدان بهره برداري از 109 طرح آبياري نوين در نهاوند را از ديگر طرح ها اجرا شده برشمرد و گفت: اين طرح ها در اراضي به مساحت 2 هزار و 200 هکتار با سرمايه گذاري 187 ميليارد ريال و تسهيلات بانکي 159 ميليارد ريالي با اشتغالزايي براي 314 تن به بهره برداري رسيد.
  وي خاطرنشان کرد: در راستاي ايجاد زنجيره توليد و افزايش صنايع فرآوري محصولات کشاورزي، عمليات اجرايي کارخانه توليد قند از چغندرقند در روستاي وسج نهاوند با ظرفيت 72 هزار تن و 2 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري آغاز مي شود که با بهره برداري از اين طرح براي 220 نفر اشتغال ايجاد شده است.
  رضواني جلال ادامه داد: در همين چارچوب براي افزايش بهره وري و مديريت آب بخش کشاورزي از طرح شبکه فرعي آبياري و زه کشي روستاي نهر شعبان نهاوند به مساحت 300 هکتار و سرمايه گذاري 18 ميليارد ريال نيز بهره برداري شده است.