اخبار عمومي
1397/09/22
  • استاندار: نگاه به توسعه شهرستانهاي همدان يکسان است

    استاندار همدان گفت: برنامه توسعه استان، متوازن است و بايد با نگاهي يکسان، بر اساس جمعيت و رعايت عدالت به تمام شهرستان هاي استان توجه کرد.
  • به گزارش ايرنا، سيد سعيد شاهرخي روز پنجشنبه در جلسه اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه همدان افزود: فرمانداران و نمايندگان شهرستان ها بايد بدانند که سياست مديريت ارشد استان در عدالت محوري است و در اين زمينه جاي نگراني وجود ندارد. وي با تاکيد بر اينکه برخي از طرح هاي استان کارکرد ملي دارند، اظهار داشت: اگر راه آهن همدان برقي شود استان هاي غرب کشور نيز از آن بهره مند مي شوند. شاهرخي خدمت به مردم را مهمترين وظيفه مسئولان دانست و ادامه داد: اگر حرف و قلم در مسير خدمت صادقانه به مردم باشد، توسعه پايدار در سطح استان شکل مي گيرد. وي با قدرداني از تلاش پنج ساله استاندار پيشين همدان گفت: اگر امروز همدان به عنوان مرکز توسعه در مسير پيشرفت قرار دارد، حاصل تلاش تمامي مسئولان است. استاندار همدان عنوان کرد: به کار برنامه اي و کارشناسي اعتقاد ويژه اي دارم و بايد با برنامه ريزي و نگاه به برنامه ششم توسعه و چشم انداز آينده، کارها را پيش ببريم. وي اضافه کرد: استان همدان ظرفيت بالايي در بخش اشتغال دارد که با در نظر گرفتن تسهيلات و ورود بخش خصوصي به اين حوزه، بايد براي آن برنامه ريزي کنيم. شاهرخي اظهار داشت: تاکنون 145 ميليارد ريال از اوراق مشارکت ملي در طرح هاي اجرايي استان استفاده شده است که 45 ميليارد آن به طرح سد خرم رود تخصيص يافته است. وي تاکيد کرد: شهرداري ها از اوراق مشارکت و اسناد اسلامي استفاده و بدهي هاي معوق خود را پرداخت کنند. استاندار همدان با بيان اينکه در حال حاظر 10 درصد از اوراق نزد برخي از دستگاه ها باقي مانده است افزود: دستگاه هاي اجرايي بايد از اين اوراق براي طرح هاي اجرايي خود استفاده کنند چرا که درصورت استفاده نکردن، اين اعتبارات برگشت مي خورد. وي از دستگاه هاي اجرايي خواست تا اعتبارات ملي را به سمت اجراي طرح هاي خود بکشانند و افزود: در رديف هاي ملي اعتبارات خوبي وجود دارد و مسئولان بايد براي جذب طرح هاي نيازمند ماده 23 تلاش کنند. استاندار همدان گفت: فعاليت هاي علمي و دانشگاهي براي توسعه پايدار تاثيرگذار است و بايد انجام برنامه هاي نمايشي در هفته پژوهش متوقف شود. وي تاکيد کرد: بايد در تصميگيري ها و برنامه ها، ملاک را بر اساس نظر کارشناسي علمي بگذاريم و از اجراي طرح هاي بدون نظر کارشناسي خودداري کرد. شاهرخي عنوان کرد: در تدوين طرح هاي شهري جامع بايد با برنامه عمل کنيم و موافقان و مخالفان به نظرات کارشناسان احترام بگذارند و نظر کارشناسي فصل الخطاب همه موضوعات باشد. وي با بيان اينکه همدان نگين غرب کشور است، افزود: به همين دليل مديريت مرکز راه آهن غرب کشور را اين استان عهده دار شده است. استاندار همدان با اشاره به اينکه خط راه آهن تنها براي خطوط مسافربري نيست، افزود: تامين مواد اوليه کارخانه ها و تمام مراکز صنعتي از اين طريق انجام مي شود. وي با اشاره به اينکه رويداد همدان 2018 به عنوان رويداد مهم در تاريخ ثبت مي شود گفت: کنفرانس هاي بين المللي و آسيايي موجب درخشش همدان شد و بايد در سال 2019 برنامه اين رويداد قوي تر از 2018 در استان شکل گيرد. شاهرخي گفت: 2018 برند ماست و همه بدانند پايان نيافته است و به عنوان آغازي براي توسعه صنعت گردشگري استان همدان محسوب مي شود. وي ثبت جهاني انگور ملاير را مايه افتخار استان دانست و افزود: در جهان 53 محصول کشاورزي توسط سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد (فائو) ثبت جهاني شده است که انگور ملاير يکي از آنهاست و موجب جلب توجه جهان به ما مي شود.