اخبار عمومي
1397/09/28
 • حسين افشاري سرپرست فرمانداري شهرستان همدان شد.

  در جلسه شوراي اداري فرمانداري همدان که با حضور سرپرست معاونت سياسي امنيتي استانداري همدان برگزار شد با تقدير از علي تعالي در سمت فرماندار شهرستان همدان، حسين افشاري بعنوان سرپرست فرمانداري شهرستان همدان معرفي شد.
 •  

  در جلسه شوراي اداري فرمانداري همدان که با حضور سرپرست معاونت سياسي امنيتي استانداري همدان برگزار شد با تقدير از علي تعالي در سمت فرماندار شهرستان همدان، حسين افشاري بعنوان سرپرست فرمانداري شهرستان همدان معرفي شد.

  علي تعالي بهمن ماه سال 92 به سمت فرماندار شهرستان همدان منصوب شد و امروز پس از 35 سال خدمت به بازنشستگي نايل آمد.

  حسين افشاري نيز معاونت برنامه ريزي و عمراني فرمانداري همدان، فرماندار شهرستان اسد آباد و مدير کل بازرسي و رسيدگي به شکايات استانداري همدان را در سوابق کاري اخير خود دارد .

  مراسم تکريم و معارفه فرماندار شهرستان همدان بزودي در قالب شوراي اداري شهرستان همدان برگزار خواهد شد.