اخبار عمومي
1397/09/29
  • معاون هماهنگي امور عمراني استانداري همدان خبر داد: آغاز مطالعات تعيين حريم گسل هاي استان با اولويت شهرستان نهاوند

    معاون هماهنگي امور عمراني استانداري همدان از آغاز مطالعات تعيين حرايم گسل هاي استان با اولويت شهرستان نهاوند خبر داد
  •  

    مهندس محمود رضا عراقي در هشتمين جلسه شوراي فني استان در تاريخ 27 آذر ماه گفت: با توجه به اهميت موضوع و به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي اقتصادي و اجتماعي استان ، اين مطالعات در سطح استان و با اولويت شهرستان نهاوند توسط اداره کل راه و شهرسازي استان و با همکاري مرکز تحقيقات وزارتخانه راه و شهرسازي پيگيري مي شود

    وي افزود: تمامي دستگاههاي اجرايي همکاري لازم را در ارائه اطلاعات و مستندات موجود داشته باشند.

    در اين جلسه مهندس رباني ارشد، مدير کل راه و شهر سازي استان و دکتر بيت الهي، رئيس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطر پذيري مر کز تحقيقات راه ، مسکن و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي به تشريح مصوبه کارگروه زلزله ،لغزش لايه ها ،ابنيه و شهر سازي استان همدان در مورد تعيين حرايم گسل هاي استان و فاز اول آن در شهرستان نهاوند پرداختند.