عمومي
1397/10/09
  • برگزاري نشست تخصصي و آموزشي شوراهاي اسلامي استان

    برگزاري نشست تخصصي و آموزشي شوراهاي اسلامي استان
  • نشست تخصصي آموزش شوراهاي شهر و شهرستان هاي استان همدان به ميزباني شوراي اسلامي استان همدان و با همکاري شوراي عالي استان ها در روز پنج شنبه به تاريخ ششم ديماه 1397 در محل سالن همايش هاي بانک ملي برگزار گرديد.

    اين نشست با حضور معاون محترم هماهنگي امور عمراني استاندار، معاون محترم اجرايي و اداري شوراي عالي استانها، مدير کل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري و اعضاي محترم شوراهاي اسلامي شهرها، شهرستانها و استان برگزار شد.

    هدف از اين نشست افزايش آگاهي شوراها به وظايف و اختيارات جهت انجام صحيح وظايف خويش و اشرافيت بيشتر به مسائل حقوقي و فني شوراها و دستيابي به جامعه­ ي شورايي عاري از خطا و اشتباه و در نتيجه ترفيع جايگاه آنها در کشور بود.