اخبار عمومي
1397/10/12
 • 40 روستاي نمونه همدان انتخاب مي شوند

  مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان گفت: در آستانه چهلمين سال پيروزي انقلاب اسلامي، 40 روستاي اين استان به عنوان روستاي نمونه انتخاب و دهياران آنها تجليل مي شوند.
 • ظاهر پورمجاهد روز سه شنبه در جمع دهياران شهرستان ملاير بيان کرد: در هر شهرستان به تناسب تعداد روستاهايي که دارند، 40 روستا به عنوان روستاي نمونه انتخاب مي شوند.
  وي با بيان اينکه دولت در ايجاد زيرساخت هاي روستايي، گازرساني، اينترنت و آسفالت روستايي انقلابي ايجاد کرد افزود: با اين وجود بر سر راه دولت مانع ايجاد مي کنند و خدمات آن به درستي بيان نمي شود.
  مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان خطاب به دهياران تاکيد کرد: در آستانه 40 سالگي انقلاب، خدمات و دستاوردهاي دولت و نظام را به مردم اطلاع رساني کنيد و با اميدبخشي به مردم کارها را با تدبير و عقلانيت پيش ببريد.
  پورمجاهد از روند صعودي جذب تسهيلات اشتغال روستايي در ملاير تقدير کرد و گفت: طرح هايي که در روستاها ارايه مي شود، بايد به درستي شناسايي شود تا بتوانيم از 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات باقيمانده براي ايجاد اشتغال روستايي بهترين بهره را داشته باشيم.
  وي با بيان اينکه 40 درصد جمعيت ملاير در روستاها زندگي مي کنند ادامه داد: دهياران بايد اولويت روستاها را بشناسند و در مسير توسعه روستايي شفاف و با برنامه پنج ساله حرکت کنند.
  مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان همچنين به اشاره به جابجايي 32 هزار ميليارد ريال از رديف اعتبارات در قانون بودجه در مجلس بيان کرد: نمايندگان مجلس پيگير اصلاح اين مشکل هستند تا بزودي واريز سهم سازمان دهياري ها از ابتداي امسال محقق شود.
  پورمجاهد خواستار ثبت به موقع اطلاعات تلفيق بودجه توسط دهياران در سامانه بودجه کشور شد و افزود: در شرايط کنوني کشوربايد با حفظ وحدت، انسجام و همکاري متقابل براي توسعه روستاها و خدمت صادقانه به مردم گام برداريم.
  وي با اشاره به ابلاغ شيوه نامه انتخاب دهيار نمونه گفت: انتظار داريم از شهرستان ملاير بيشترين دهيار نمونه و همچنين تعاوني هاي فعال در رابطه با دهياران را داشته باشيم.
  به گزارش ايرنا، شهرستان ملاير از 208 روستاي داراي سکنه، 155 روستاي آن داراي شوراهاي اسلامي و 141 دهيار فعال است.