اخبار عمومي
1397/10/12
 • استاندار همدان: شهرداري ها پيشتاز طرح ستاد بازآفريني شهري باشند+تصاويردرگالري

  استاندار همدان گفت: شهرداري ها بايد پيشتاز طرح ستاد بازآفريني شهري باشند و با رايگان کردن پروانه ها انگيزه در افراد ايجاد کنند.
 • به گزارش ايسنا، سعيد شاهرخي ظهر سه شنبه 11 دي در ستاد بازآفريني شهري استان همدان، اظهار کرد: پروژه بازآفريني به عنوان يک مساله مهم و مورد تاکيد رئيس جمهور است که نقش زيادي در بهبود شرايط شهري به ويژه در بافت هايي که نياز به بازآفريني شهري دارد، داشته و همه بايد نگاه ويژه اي به آن داشته باشيم.
   
  وي با بيان اينکه دولت شرايطي براي تسهيل در امور فراهم کرده است، تاکيد کرد: اين توجه دولت و فراهم کردن تسهيلات و تخصيص رقم قابل توجه، حکايت از اهميت کار دولت به رفاه عمومي است.
   
  استاندار همدان خطاب به همه مسئولان حاضر گفت: تلاش کنيد از شرايط به وجود آمده حداکثر استفاده را ببريد.
   
  وي با بيان اينکه کارهاي جاري را به پاي اين کار نگذاريد، اظهار کرد: در سازو کاري که در اختيار داريم شهرداري ها را پررنگ ببينيم و اين تفکيک را قائل شويم تا شتاب و کار ويژه را شاهد باشيم.
   
  شاهرخي با بيان اينکه زمينه هاي کار آماده شده است، گفت: 9شهرستان استان بستر کار را آماده کرده اند که طرح خوبي است و در ادامه بهتر نيز خواهد شد.
   
  وي با بيان اينکه همه مسيرها را بايد باهم حرکت کنيم و نگاهمان فقط به تسهيلات نباشد، تصريح کرد: با شرايط اقتصادي موجود در جامعه با 40ميليون تومان نمي توان کار را انجام داد پس کارها براي تسهيل در پرداخت 40ميليون تومان باقيمانده نيز بايد انجام شود.
   
  استاندار همدان تاکيد کرد: شهردارهايي موفق هستند که با فکرشان کار کنند چرا که موفقيت در اجراي شهرداري ها فقط پول نيست بلکه با فکر و انديشه ميسر مي شود.
   
  وي اظهار کرد: منابع محدود است و گاهي اوقات مشارکت مردم خيلي مهم است و برنامه ريزي هاي ما بايد به سمت بخش خصوصي باشد.
   
  شاهرخي تاکيد کرد: شهرداري ها براي بازآفرييني و طرح هاي فرسوده امتياز دهند تا مردم ترغيب شوند.
   
  وي با بيان اينکه ايجاد انگيزه براي پايين شهر صورت گيرد، افزود: طرح ساخت مشارکتي، خودمالکي و واگذاري به پيمانکار طرح هاي خوبي در بازسازي شهري است.
   
  استاندار همدان بيان کرد: بخش خصوصي را در اين طرح وارد کنيد تا با رعايت ضوابط و قوانين شهرسازي، در زيباسازي شهر فعاليت کنند.
   
  وي اظهار کرد: بافت هاي قديمي به مثابه قلب شهر هستند و کارکردهايي که دارند ما را مجاب به احياي آنها مي کند.
   
  شاهرخي با تاکيد بر نقش هاي محوري فرمانداران، عنوان کرد: پروژه هاي زيربنايي در حاشيه هاي شهرها بايد قدرتمندتر باشند چرا که وقتي به حاشيه شهر مي رويم شرمنده آنها مي شويم.
   
  وي افزود: 41ميليارد تومان را به نيازمندي هاي اصلي هزينه کنيد و روکش آسفالت و جدول بندي زياد ضروري نيست ‌و هزينه را صرف مناطق نيازمند قرار دهيد.