اخبار عمومي
1397/10/15
 • رتبه پنجم استانداري همدان در بين استانداري هاي کشور در پاسخگويي در سامانه

  رتبه پنجم استانداري همدان در بين استانداري هاي کشور در پاسخگويي در سامانه
 •  

  رباني مهر مديرکل روابط عمومي استانداري همدان :

  شفافيت وپاسخگويي درچهل سالگي انقلاب يک ضرورت است

  سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات قانون مصوب مجلس،دولت و مجمع تشخيص است که همه نهادهاي زيرمجموعه سه قوه و نهادهاي حاکميتي وحتي شرکت يا نهادي که تمام يا بيش از 50درصد سهام آن متعلق به بخشي از حکومت است، بايد عضوسامانه باشند.

  فعلا ودريکسال اخير فقط دستگاههاي زيرمجموعه دولت ازسامانه شفافيت استقبال کردند وعضو شدند

  استانداري همدان از ابتدا عضوسامانه شد وبه صورت 100درصد پاسخگويي داشته است.

  در ارزيابي سال جاري اين سامانه؛استانداري همدان درسالجاري رتبه5 رابا100درصدپاسخگويي بين استانداري ها داشته است

  مردم انتظار شفافيت وپاسخگويي دارند وهمه ما موظف هستيم به خواسته هاي مردم احترام بگذاريم