اخبار عمومي
1397/10/16
 • بيش از 2 هزار ميليارد ريال تسهيلات اشتغال روستايي پرداخت شد

  مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان گفت: 2 هزار و 300 ميليارد ريال تسهيلات اشتغال روستايي از ابتداي سال 96 تاکنون در اين استان پرداخت شده است.
 • ظاهر پورمجاهد روز شنبه در حاشيه نشست اعضاي شوراي مهارت استان همدان به خبرنگار ايرنا گفت: يک هزار و 800 ميليارد ريال از اين تسهيلات اشتغال به کساني که در سامانه کارا نام نويسي کرده بودند، پرداخت شد.
  وي اضافه کرد: مابقي تسهيلات اشتغالزايي نيز از طريق بانک هاي سينا و پارسيان در بخش هاي کشاورزي، خدمات نظير مجتمع هاي بين راهي، طرح هاي گلخانه اي ، طرح هاي صنايع دستي، فرش، پوشاک و طرح هاي گردشگري پرداخت شده است.
  مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان گفت: 2 گروه بر روند اجراي طرح ها نظارت دارند و تاکنون وضعيت پرداخت تسهيلات و اجراي طرح ها رضايت بخش بوده است.
  پورمجاهد، پيش بيني کرد با اختصاص اين ميزان اعتبار و بهره برداري از تمامي طرح ها براي چهارهزار جوياي کار اشتغال ايجاد شود.
  وي با بيان اينکه بخشي از تسهيلات به تواتر پيشرفت کار پرداخت مي شود، اظهار داشت: بانک سينا و پارسيان بين يک تا 20 ميليارد ريال به متقاضيان تسهيلات اشتغالزايي پرداخت مي کند.
  مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري همدان اضافه کرد: هيچگونه محدوديت و سقفي در پرداخت تسهيلات بانکي به افرادي که در سامانه کارا نام نويسي کرده اند وجود ندارد و تسهيلات بر اساس نوع طرح، وضعيت طرح و آورده متقاضي پرداخت مي شود.
  پورمجاهد افزود: متقاضيان دريافت تسهيلات روستايي بايد در سامانه کارا نام نويسي کرده سپس دستگاه اجرايي صدور مجوز تاييد و در کميته فني موضوع بررسي شده و براي پرداخت به بانک معرفي مي شود.
  به گزارش ايرنا سهميه همدان از تسهيلات اشتغال روستايي سه هزار و 500 ميليارد ريال است.