اخبار عمومي
1397/10/16
 • ورزش، ديپلماسي موفق در حوزه بين المللي است

  سرپرست معاونت سياسي امنيتي استاندار همدان گفت: ورزش در عصر کنوني ديپلماسي موفق در حوزه بين المللي است و تاثير بسزايي در تحکيم دوستي و صلح کشورها دارد.
 • به گزارش ايرنا، ابوالقاسم الماسي روز شنبه در آيين تکريم و معارفه مديرکل ورزش و جوانان استان همدان اظهار داشت: ورزش در 40 سال اخير ديپلماسي موفق فرهنگي کشورمان در حوزه بين المللي بوده و در اين سال ها برداشت هاي مناسب در مبادلات فرهنگي و حتي سياسي داشته ايم.
  وي بيان کرد: ورزش عامل صلح ، دوستي و ايجاد نشاط اجتماعي است و وفاق بين ملت ها در حوزه هاي مختلف را به همراه دارد.
  الماسي اضافه کرد: ورزش مهمترين واقعه اي است که ميليون انسان را جذب خود کرده و مردم با گرايش هاي مختلف فکري، قوميتي و مذهبي در کنار هم به شادماني مي پردازند.
  سرپرست معاونت سياسي امنيتي استاندار همدان افزود: اين ورزش است که امروزه توانسته به پديده قدرتمند و تاثيرگذار در صلح و دوستي جهان تبديل شود و شور و نشاط وصف ناپذير را در بين مردم کشورهاي مختلف ايجاد کند.
  وي با اشاره به جايگاه کشورمان به ويژه همدان در کسب مدال هاي فراملي گفت: در سال هاي اخير مدال آوري هاي بسياري را در صحنه هاي بين المللي شاهد بوده ايم که البته دولت تدبير و اميد حمايت ويژه را در عرصه ورزش داشته است.
  الماسي بر لزوم توجه ويژه به جوانان و بانوان تاکيد کرد و افزود: هر چند در 40 سال اخير کارهاي فراوان و موثري در حوزه جوانان و بانوان صورت گرفته اما با توجه به کثرت جمعيت جوان کشور، شايد انتظارات برآورده نشده باشد.
  وي بيان کرد: توجه به جوانان بسيار حايز اهميت است چرا که آينده سازان کشور به شمار مي روند و دولت نيز به رغم کمبودها به ويژه در حوزه مالي، زيرساخت هاي خوبي در جهت پيشرفت و توسعه اين بخش ايجاد کرده است.
  سرپرست معاونت سياسي امنيتي استاندار همدان خاطرنشان کرد: با اين وجود، حوزه جوانان در دولت تدبير و اميد احيا شد هر چند ادغام آن با دستگاه ورزش ميزان توجه ها را کمتر کرد اما بازهم حوزه بسيار مهمي براي دولت به شمار مي رود.
  وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي اداري در قالب برنامه ششم توسعه گفت: تا پايان برنامه ششم بايد 30 درصد از مديريت ها را به جوانان بسپاريم و در اين مسير بايد به نخبه هاي جوان توجه جدي شود..
  الماسي يادآور شد: سياست دولت تدبير و اميد توانمندي و تقويت حوزه جوانان و بانوان در عرصه هاي مختلف اجرايي است.
  در اين مراسم محسن جهانشير به عنوان مديرکل جديد ورزش و جوانان استان همدان معرفي شد.