عمومي
1397/10/27
 • سفر آموزشي شهرداران استان همدان

  سفر آموزشي شهرداران استان همدان
 • سفر آموزشي شهرداران و تني چند از اعضاي شوراي اسلامي استان با برنامه ريزي دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري به ميزباني استانداري خراسان رضوي از تاريخ هفدهم لغايت بيستم دي ماه جاري بر گزار گرديد.

  مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري بيان کردند: بر اين باوريم سفرهاي آموزشي مفيد، اثربخش و به نوعي سرمايه گذاري در بخش مديريت شهري محسوب مي شود و آموزش الفباي پيشرفت است.

  ايشان در ادامه تصريح کرد: يقيناً اگر آموزش هاي لازم صورت نگيرد، پيشرفتي رقم نخواهد خورد و کشورهاي پيشرفته به دليل سرمايه گذاري بر روي آموزش به چنين پيشرفتي دست يافته اند.

  وي با تأکيد بر اينکه آموزش هزينه نيست، خاطر نشان کرد: اين سفرها يقيناً تجربه هاي علمي و عملي شهرداران و مديران در حوزه مديريت شهري را افزايش خواهد داد.

  آقاي جعفري ادامه داد: در اين سفر شهرداران طي جلسه اي در سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد با فعاليت ها و تجارب شهرداري مشهد در حوزه پسماند آشنا شده و سپس از سايت دفن و بازيافت زباله بازديد به عمل آوردند. در ادامه سفر در جلسه اي سيستم اطلاعات جغرافيايي (نرم افزار جامع و يکپارچه شهرسازي و نوسازي) شهرداري مشهد براي شهرداران تشريح گرديد و طي بازديد به عمل آمده شهرداران با سيستم کاري اين نرم افزار در واحدهاي مختلف مانند شهرسازي، نوسازي، کميسيون ماده صد و ... بيشتر آشنا شدند. سپس شهرداران از پروژه هاي عمراني شهرداري مشهد نظير پارک مينياتوري بازديد نمودند.