اخبار عمومي
1397/11/02
 • استاندار همدان: سند سه ساله راهبردي و عملياتي استان تدوين و اجرا مي شود+تصاويردرگالري

  استاندار همدان در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گفت: سند سه ساله راهبردي عملياتي استان با همکاري سازمان برنامه و بودجه و همکاري همه ادارات و فرمانداران و با مشورت نمايندگان مجلس و کارشناسان حوزه هاي تخصصي تدوين و آماده مي شود و اين سند دستور کار و اولويت کاري دستگاه هاي اجرايي مي باشد و بايد بر اساس اين برنامه حرکت کرد.
 •  

  استاندار همدان در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گفت: سند سه ساله راهبردي عملياتي استان با همکاري سازمان برنامه و بودجه و همکاري همه ادارات و فرمانداران و با مشورت نمايندگان مجلس و کارشناسان حوزه هاي تخصصي تدوين و آماده مي شود و اين سند دستور کار و اولويت کاري دستگاه هاي اجرايي مي باشد و بايد بر اساس اين برنامه حرکت کرد.

  مهندس شاهرخي گفت: اولويت اول ما بهبود معيشت مردم وکمک به اشتغال و توليدات و همه دستگاه هاي اجرايي بايد بر اساس اين اولويت حرکت کنند.

  استاندار همدان گفت: عزم عمومي همه مديران جهت عملياتي شدن برنامه مورد نياز است و امروز شرايط استان فراهم است و زيرساخت ها کاملا آماده است تا به هدف مشخصي که داريم برسيم.

  مهندس شاهرخي گفت: درحوزه سرمايه گذاري سال 96 حدود 3 هزار ميليارد تومان و در سال 97 حدود 3150 ميليارد سرمايه گذار شد که بايد شتاب بيشتري درروند داشته باشيم.