اخبار عمومي
1397/11/16
  • همداني دو طرح تقويت شبکه برق در اسدآباد بهره برداري شد

    دو طرح برق رساني با هدف تقويت و توسعه شبکه توزيع برق شهرستان اسدآباد با حضور معاون هماهنگي توزيع توانير به نمايندگي از وزير نيرو بهره برداري شد.
  • به گزارش ايرنا، محمود رضا حقي فام روز سه شنبه دومين پست 63.20 کيلو ولت اسدآباد با ظرفيت 60 مگاولت آمپر و با اعتبار 330 ميليارد ريال را افتتاح کرد. همچنين خط 63 کيلو ولت ارتباطي اسدآباد نيز به طول 37 کيلومتر مدار با اعتبار هزينه شده 90 ميليارد ريال بهره برداري شد. معاون هماهنگي توزيع توانير در اين آيين به قابليت هاي صنعت برق کشور اشاره کرد و گفت: در بخش امنيت شبکه وضعيت خوبي داريم و با وجود رشد بار و شراط نامساعد اقليمي در 15 سال اخير خاموشي هاي سراسري نداشتيم. حقي فام خاطرنشان کرد: در سال 98 طرح بدون خاموشي را اجرا مي کنيم و در اين راستا 11 ويژه برنامه راهبردي طراحي و اجرا مي شود. وي گفت: با توجه به شرايط اقليمي، باد و گردو غبار مقاوم سازي شبکه را در اولويت قرار داده ايم تا شبکه از هرگونه آسيب در امان بماند. معاون هماهنگي توانير افزود: در بخش هوشمندسازي نيز پيشرفت هاي گسترده اي داشته و موفقيت هاي بزرگي کسب کرديه ايم. حقي فام با تاکيد بر مديريت توام عرضه و تقاضا گفت: کشور ما در کنار احداث نيروگاه و پست هاي جديد به مديريت مصرف نيز بايد بپردازد تا به بهره وري اقتصادي برسد. نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين آيين بهره برداري از طرح هاي فوق را اتفاق مبارکي براي اين شهرستان ذکر کرد و گفت: با بهره برداري از اين طرح ها اکنون 2 برابر نياز شهرستان ظرفيت برق ايجاد شده است. اکبر رنجبرزاده ايجاد اينگونه زيرساخت ها را براي توسعه اقتصادي ضروري دانست و اضافه کرد: ظرفيت برق اکنون به اندازه کافي براي سرمايه گذاري هاي صنعتي فراهم شده است. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري به همراه هياتي از وزراي دولت براي بهره برداري از چند طرح صنعتي و درماني به همدان سفر کرده است. اسدآباد با 107 هزار جمعيت در 45 کيلومتري همدان واقع شده است.