اخبار عمومي
1397/11/16
  • وزير نيرو: پرونده 340 شهر تحت تنش آبي تا 1400 بسته مي شود

    وزير نيرو تامين آب آشاميدني مردم را از اولويت هاي اين وزارتخانه عنوان کرد و گفت: تا سال 1400 پرونده 340 شهر تحت تنش آبي کشور را مي بنديم.
  • به گزارش ايرنا رضا اردکانيان روز سه شنبه از دو سد تغذيه مصنوعي در روستاهاي اسدآباد بازديد کرد و گفت: در يک برنامه سه ساله براي رفع مشکلات و مسائل آب آشاميدني شهرهاي تنش دار کشور تلاش مي کنيم. وي اظهار داشت: بر همين اساس طرح ها و روش هايي که هدف اصلي آن تامين آب آشاميدني است در اولويت وزارت نيرو قرار مي گيرد. وزير نيرو اجراي بندهاي خاکي و سدهاي کوچک تغذيه مصنوعي را بسيار اثر گذار برشمرد و گفت: اينچنين طرح هايي که نيازمند اعتبار سنگين نسيتند و در عوض اثربخشي بيشتري در تامين معيشت کشاورزان و امنيت غذايي مردم دارند، مورد حمايت و پشتيباني قرار مي گيرند. اردکانيان خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت آب و برق طرح هاي خوبي در حال اجراست و 21 طرح بزرگ در استان همدان با پيشرفت 80 درصدي نمونه بارز اين طرح هاست. وي افزود: براي اين طرح ها 2 هزار و 200 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده که با اتمام آنها تحول خوبي در بخش صنعت آب و برق اين استان خواهيم بود. سدهاي تغذيه مصنوعي در روستاهاي هلور و آجين با اعتبار هشت ميليارد ريال در دست مطالعه است و وزير نيرو قول مساعد براي افزايش اعتبار اين طرح ها داد. به گزارش ايرنا، در سفر امروز معاون اول رئيس جمهوري و وزير نيرو به استان همدان، چندين طرح صنعتي، بهداشتي و عمراني به بهره برداري رسيد.