اخبار عمومي
1397/11/16
  • استاندار: بيکاري تک رقمي اولويت همدان در برنامه ششم است

    استاندار همدان گفت: تک رقمي کردن نرخ بيکاري تا پايان برنامه ششم توسعه کشور و رساندن آن به هفت درصد در اولويت برنامه هاي مجموعه استان است.
  • به گزارش ايرنا، سيد سعيد شاهرخي روز سه شنبه در نشست مشترک شوراي برنامه ريزي و توسعه و هيات هاي انديشه ورز جوان استان همدان با معاون اول رييس جمهوري بيان کرد: اقدام هاي ارزنده اي در راستاي اجراي سياست هاي دولت در همدان صورت گرفته است که مهمترين آن توجه به معيشت و اشتغال است. وي ادامه داد: با توجه به زير ساخت ها و ظرفيت هاي موجود در بخش هاي مختلف، شرايط خوبي در همدان فراهم است و در سال گذشته 20 هزار و 9 ماهه سالجاري 16 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. استاندار همدان گفت: توجه به سرمايه گذاري، جدب سرمايه گذاري داخلي و خارجي و معرفي ظرفيت هاي همدان براي تک رقمي کردن بيکاري در اولويت است. شاهرخي افزود: سه هزار و 267 ميليارد تومان سرمايه گذاري از محل اعتبارات تملک دارايي، بانک ها و بخش خصوصي امسال در همدان صورت گرفته است. وي اصافه کرد: طبق پيش بيني ها در سال 1400 رقم چهار هزار و 300 ميليارد تومان سرمايه گذاري پيش بيني شده است تا بتوان به اهداف پيش بيني شده از جمله تک رقمي کردن بيکاري دست يافت. استاندار همدان با بيان اينکه ميزان سرمايه گذاري تا پايان برنامه ششم توسعه در اين استان به 11.5 هزار ميليارد تومان مي رسد بيان کرد: براي سه سال باقي مانده تا پايان برنامه ششم يک سند راهبردي تدوين شده و در اين سند ظرفيت ها و مکان هايي که امکان سرمايه گذاري وجود دارد مشخص شده است. شاهرخي افزود: جهت گيري اين سند اشتغالزايي و توسعه همه شهرستان ها است بنابراين اين ظرفيت ها در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد. وي گفت: دشمن تمام تلاش و ابزار خود را بکار گرفته است تا مردم را مايوس کند غافل از اينکه در چهل سال گذشته، ملت ايران تحربم، کودتا و جنگ را پشت سر گذاشته اند. استاندار همدان اضافه کرد: ريشه انقلاب برگرفته از روح بلند امام راحل است و بنيانگذار کبير انقلاب اعتقاد به راي مردم داشتند و در نظام اسلامي مردم به صورت مستقيم و غير مستقيم نمايندگان و مسئولان خود را انتخاب مي کنند. شاهرخي اظهار داشت: کارنامه چهل سال گذشته ايران حاکي از افتخارات وصف ناپذير است بنابراين با صلابت رهبر معظم انقلاب و تدبير دولتمردان از اين جنگ اقتصادي نيز عبور مي کنيم. وي بيان کرد: ارتقاي سرمايه اجتماعي در دستور کار است و اصلي ترين سرمايه کشور مردم هستند بنابراين بايد سعي کرد مشکلات فرا روي آنها را کاهش داد. شاهرخي افزود: بخش عمده جمعيت همدان را بانوان و بسياري از آنها را جوانان تشکيل مي دهند که هدف ما رعايت سهم 30 درصد بانوان در تصدي پست هاي دولتي است.