اخبار عمومي
1397/11/16
  • قدرداني معاون اول رييس جمهوري از استاندار همدان

    نشست مشترک اعضاي شوراي برنامه ريزي و توسعه و هيات هاي انديشه ورزش جوان استان همدان که با حضور معاون اول رييس جمهوري برگزار شد، نکات جالبي همچون تقدير دکتر اسحاق جهانگيري از سيدسعيد شاهرخي استاندار همدان براي حضور پررنگ بانوان در اين نشست در پي داشت.
  • به گزارش ايرنا در اين نشست که با شرکت رضا اردکانيان وزير نيرو برگزار شد، شمار قابل توجهي از مديران اجرايي، فرماندهان نظامي و انتظامي، نمايندگان سازمان هاي مردم نهاد به ويژه سمن هاي جوان و بانوان حضور داشتند. حدود 20 عکاس خبري اين برنامه را پوشش تصويري دادند و اين نشست به صورت مستقيم از شبکه استاني همدان پخش شد. برخي از اعضاي هيات انديشه ورز جوان استان همدان در اين نشست به طرح خواسته هاي خود پرداختند. نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه همدان در اين نشست خواستار ايجاد دانشسراي آمران به معروف و ناهيان از منکر در کشور شد. پيش از شروع اين نشست کليپي از دستاوردهاي 40 ساله استان همدان در عرصه هاي مختلف به نمايش در آمد. استاندار همدان در اين مراسم به کادرسازي 30 درصدي بانوان در سپردن مديريت بخش هاي مختلف استان تاکيد کرد. ازدحام جميعت در سالن شهداي استانداري همدان باعث شد تا عده اي بيرون از سالن از طريق ويدئو پروژکتور به تماشاي سخنراني ها بپردازند. معاون اول رييس جمهوري از سيدسعيد شاهرخي استاندار همدان به خاطر حضور پرشمار بانوان در نشست مشترک شوراي برنامه ريزي و توسعه و هيات هاي انديشه ورز جوان استان همدان قدرداني کرد. جهانگيري هم چنين از همه استانداران کشور خواست از معاونان زن در فرمانداري ها استفاده کنند. معاون اول رييس جمهوري خطاب به بانوان حاضر در اين نشست گفت: معتقدم آنجايي که خانم ها کار را به دست گرفته اند بهتر از آقايان انجام داده اند.