اخبار عمومي
1397/11/17
 • وزير نيرو: روستاي بالاي 10 خانوار فاقد برق نداريم

  وزير نيرو گفت: روستاي بالاي 10 خانوار فاقد برق در کشور وجود ندارد که اين وضعيت در جهان بي نظير بوده و بايد اين افتخار را در جهان فرياد زد.
 • به گزارش ايرنا، رضا اردکانيان روز سه شنبه در نشست مشترک شوراي برنامه ريزي و توسعه و هيات هاي انديشه ورز جوان استان همدان با معاون اول رييس جمهوري بيان کرد: تعداد روستاهاي برق دار از چهار هزار و 400 به 57 هزار روستا رسيده است.
  وي با بيان اينکه از ظرفيت نيروي انساني ماهر براي رسيدن به اين امار بهره گرفته شده است گفت: اوج بار شبکه از حدود 4500 مگاوات به بيش از 57 هزار مگاوات رسيده است.
  وزير نيرو اظهار داست: در چهار دهه گذشته رشد چشمگير صنعت، افزايش رفاه اجتماعي و استفاده از فناوري نوين را در ايران اسلامي شاهد بوده ايم.
  اردکانيان افزود: در حال حاضر 100 درصد جمعيت شهري کشور از سيستم هاي بهداشتي آب پايدار و سالم برخوردار است که اين شرايط با بسياري از کشورهاي توسعه يافته جهان در رقابت است.
  وي خاطرنشان کرد: شبکه هاي فاضلاب کشور در چهار دهه قبل تنها شامل چهار تصفيه خانه بود اما اکنون اين آمار به 217 تصفيه خانه رسيده است.
  وزير نيرو يادآور شد: با مدنظر قرار دادن بسياري از شاخص ها مي توانيم به گذشته کشورمان در اين چهار دهه افتخار کنيم.
  اردکانيان منابع انساني را ثروت اصلي کشور دانست و گفت: اصلي ترين هدفي که جامعه پس از پيروزي انقلاب و انفجار نور به دنبال آن بود، آزاد شدن ظرفيت هاي انساني کشور به شمار مي رفت که تحقق يافت.
  وي افزود: هدف اصلي دشمنان جلوگيري از توسعه، آزادي و استقلال جوانان است که تحقق اين توطئه به جلوگيري از توليد، سازندگي و توسعه کشور منجر مي شود.
  وزير نيرو خاطرنشان کرد: با مرور چهار دهه گذشته اصلي ترين دشمني هايي که با اين کشور اعم از جنگ و تحريم ها شده، از بين بردن ظرفيت منابع انساني است.
  اردکانيان با بيان اينکه منابع انساني ظرفيت بالقوه و ثروت اصلي کشورمان است، گفت: کشورمان با منابع انساني لازم در کنار منابع زيرزميني و موقعيت جغرافيايي، کشوري بسيار ثروتمند است.
  وي يادآور شد: اين منابع انساني بالقوه براساس آمار و ارقام و مقايسه هايي که سازمان هاي بين المللي انجام مي دهند، مشهود است.
  به گزارش ايرنا، در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، چهار نيروگاه خورشيدي، 2 واحد صنعتي فروسيليس، يک کارخانه دارو سازي و يک کارخانه فولاد در استان همدان توسط معاون اول رييس جمهوري و وزير نيرو بهره برداري شد.
  افتتاح 2 واحد صنعتي فروسيليس آذرخش و غرب پارس در شهرستان ملاير و شرکت در جلسه شوراي اداري استان که با حضور کارآفرينان، نخبگان و جوانان اين استان برگزار مي شود از ديگر برنامه هاي سفر يک روزه معاون اول رييس جمهوري و وزير نيرو در سفر به استان همدان است.