اخبار عمومي
1397/11/18
  • روستاي «زمان آباد» ملاير بهسازي شد

    مرحله دوم بهسازي و آسفالت روستاي «زمان آباد» از توابع بخش جوکار ملاير با اعتبار سه ميليارد و 500 ميليون ريال با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار همدان، نمايندگان مردم ملاير در مجلس، فرماندار ويژه ملاير و جمعي از مديران اين شهرستان بهره برداري شد.
  • به گزارش ايرنا مدير بنياد مسکن انقلاب اسلامي ملاير روز چهارشنبه در اين آيين با بيان اينکه مرحله دوم بهسازي روستاي «زمان آباد» به مساحت 10 هزار متر مربع اجرا شد افزود: اعتبار مورد نياز براي اجراي مرحله دوم بهسازي اين روستا از محل قير رايگان و با مشارکت دهياري ها انجام شده است. داود سوري با اشاره به اختصاص سه هزار و 900 قير رايگان در اختيار بنياد مسکن ملاير گفت: 64 طرح آسفالت روستايي را از محل اين قير رايگان اجرا کرديم. مدير بنياد مسکن ملاير ادامه داد: 53 درصد طرح هاي هادي و بهسازي روستايي در اين شهرستان در 113 روستاي داراي سکنه در مرحله نخست اجرا شده است. سوري با بيان اينکه تاکنون مرحله نخست بهسازي در 71 روستاي ملاير به اتمام رسيده است افزود: از اين تعداد بهسازي مرحله دوم 32 روستا آغاز شده است. وي بيان کرد: تاکنون 6 هزار و 350 تن قير رايگان در اختيار اين شهرستان قرار گرفته است که 64 طرح آسفالت در روستاهاي ملاير اجرا شده است. سوري يادآور شد: از تعداد 162 روستاي بالاي 20 خانوار تاکنون 113 روستا با اعتبار 360 ميليارد ريال مشمول اجراي طرح هادي و بهسازي شده اند که معادل 69 درصد روستاهاي بالاي 20 خانوار است. به گزارش ايرنا، همزمان با چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي عمليات اجرايي مرحله نخست طرح هادي و بهسازي روستايي در هشت روستاي اين شهرستان با اعتبار 6 ميليارد ريال آغاز مي شود. همچنين طرح بهسازي و آسفالت روستايي 6 روستاي ملاير در ايام دهه فجر با اعتبار 20 ميليارد ريال بهره برداري مي شود.