اخبار عمومي
1397/11/18
  • چهار روستاي ملاير از نعمت آب شرب بهره مند شدند

    چهار طرح آبرساني روستايي ملاير با اعتبار 19 ميليارد و 900 ميليارد ريال در ششمين روز از ايام دهه فجر با حضور جمعي از مديران بهره برداري شد.
  • به گزارش ايرنا مدير شرکت آب و فاضلاب روستايي ملاير روز چهارشنبه در آيين افتتاح مخزن آبرساني روستاي «حسين آباد شاملو» از توابع بخش جوکار ملاير گفت: براي تکميل مخزن و اجراي شبکه آبرساني اين روستا 11 ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است. محمدرضا ترکاشوند افزود: عمليات اجرايي براي تکميل مخزن يک‌ هزار متر مکعبي و اجراي چهار کيلومتر شبکه توزيع آب و استانداردسازي انشعابات اين روستا سال گذشته از محل اعتبارات ملي آغاز شد. وي با بيان اينکه با پيگيري نمايندگان شهرستان اين طرح که در چند سال گذشته نيمه کاره باقي مانده بود، اجرايي شد بيان کرد: با بهره‌ برداري از اين طرح 600 خانوار با جمعيتي حدود 2 هزار تن از مزاياي آن برخوردار مي شوند. مدير شرکت آب و فاضلاب روستايي ملاير گفت: اين مخزن يکي از بزرگترين مخازن شهرستان ملاير است که حداقل تا 30 سال آينده پاسخگوي نياز اهالي روستاي «حسين آباد شاملو» است. ترکاشوند همچنين تعويض، اصلاح، توزيع و بازسازي پنج کيلومتر شبکه توزيع آب روستاي «ازناو» با اعتبار 2 ميليارد ريال، حفر و تجهيز چاه مکانيکي و فنس کشي محوطه، اجراي 200 متر خط انتقال و رنگ آميزي مخزن هوايي آبرساني به روستاي «گنبد» با اعتبار 2 ميليارد ريال را نيز از ديگر طرح هاي قابل افتتاح به صورت همزمان عنوان کرد. وي گفت: همچنين طرح آبرساني به روستاي «حمزه‌ لو سفلي» با اعتبار چهار ميليارد ريال بهره برداري شد که اقدامات حفر چاه دهانه گشاد، اجراي 400 متر خط انتقال، تجهيز چاه، اجراي خط برق و نصب ترانس، نصب کلريناتور و تله متري اجرا شد. به گزارش ايرنا، در اين روز همچنين طرح هاي دهياري هاي بخش جوکار با اعتباري بيش از 38 ميليارد ريال، زمين چمن مصنوعي جوکار با اعتبار چهار ميليارد ريال، سالن غذاخوري دبيرستان خيام جوکار با اعتبار 6 ميليارد ريال نيز مورد بهره برداري قرار گرفت. در ششمين روز از ايام دهه فجر 10 طرح عمراني با اعتبار 213 ميليارد و 196 ميليون ريال در سطح شهرستان ملاير به بهره برداري رسيد.