عمومي
1397/12/08
  • جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر ويزه کميته امور شهرداريها و دهياريها

    جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر ويزه کميته امور شهرداريها و دهياريها
  • جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر ويزه کميته امور شهرداريها و دهياريها در محل استانداري همدان تشکيل گرديد.

    در اين جلسه که از ساعت 10 صبح  روز دوشنبه مورخه 6/12/97 به رياست جناب آقاي جعفري ( مدير کل دفتر امور شهري و شوراها) و با حضور شهرداران محترم استان ، شوراي اسلامي استان ، معاون دفتر امور روستايي و شوراها  و ساير اعضاء تشکيل گرديد، احتمال افزايش سفرهاي نوروزي بواسطه معرفي مناسب استان همدان در رويدادهاي مهم 2018 مطرح و از شهرداران محترم و ساير اعضا خواسته شد تمام توان شهر را براي استقبال مناسب از ميهمانا ن به کار گيرند.

    جناب آقاي جعفري بر لزوم همکاري شهرداريها و ساير دستگاههاي مرتبط با ستاد خدمات سفر با دهياريها علي الخصوص دهياري روستاهاي هدف گردشگري به منظور معرفي اين روستاها به مسافران و گردشکران تاکيد و از ارزيابي عملکرد شهرداريها توسط استاندار محترم خبر دادند.