اخبار دفتر بانوان
1397/12/18
 • اولين جشنواره ملي مد و لباس سي پال

  خانم علي محمدي مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري به همراه معاون و کارشناسان اين دفتر در روز چهارشنبه مورخ 15/2/1397 در اولين جشنواره ملي مد و لباس سي پال در سازمان بين المللي اکو حضور يافتند.
 •  

  خانم علي محمدي مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري به همراه معاون و کارشناسان اين دفتر در روز چهارشنبه مورخ 15/2/1397 در اولين جشنواره ملي مد و لباس سي پال در سازمان بين المللي اکو حضور يافتند.

  در اين مراسم که با حضور خانم دکتر نژادي معاون برنامه ريزي و هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده و خانم موحدي مديرکل برنامه ريزي و هماهنگي برگزار گرديد بسياري از طراحان و فعالان عرصه مد و لباس حضور داشتند.

  فعالان اين حوزه با اظهارات خود در اين جشنواره گفتند اين حوزه بسيار نوپا است، از اين رو تا حدي مغفول مانده و از اين منظر جدي گرفته نمي شود که انگار حوزه مد و لباس موثر در فرهنگ نمي باشد.

  اما مي بينيم که ديگر کشورها از اين طريق توانسته اند تاثيرات بسزايي در حوزه اقتصاد ، مد و فرهنگ جامعه بگذارند. بنابراين ما بايد با استفاده از اين راه فرهنگ خود را به مردم معرفي کنيم و حتي آن را به دنيا صادر کنيم. اين روزها با توجه به محدوديت ها، تحريم ها و شرايط سخت اقتصادي شاهد برگزاري جشنواره مد و لباس سي پال هستيم که برگزار کنندگان آن سعي کردند فعالان و طراحان ايراني را از سرتاسر کشور دور هم جمع کنند تا بتوانيم شاهد استفاده موثري از فعالان صنعت پوشاک در توليدات داخلي باشيم. برگزار کنندگان اين جشنواره اميد دارند تا اين راه مسيري براي آشنايي سفارش دهندگان و طراحان براي هم انديشي فعالان اين حوزه و پويايي اقتصادي و ايجاد اشتغال فعال متناسب با فرهنگ غني ايراني درکشور عزيزمان ايران باشد و بتواند اين فرهنگ را به ديگر کشورها هم صادر کند.