اخبار دفتر بانوان
1397/12/19
  • جلسه با مشاور امور بانوان و کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست

    جلسه با مشاور امور بانوان و کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست
  •  

    جلسه اي با حضور سرکار خانم علي محمدي  مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري  با مشاور امور بانوان و کارشناسان اداره کل حفاظت محيط زيست استان  در دفتر ايشان روز يک شنبه مورخ 97.12.19 برگزار گرديد .

    در ابتدا مشاور امور بانوان از فعاليت هاي انجام شده براي بانوان اداره گزارشي ارائه نمودند . از جمله برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت هاي زندگي براي کارکنان زن و مرد آموزش مولفه هاي زيست محيطي در حاشيه شهر براي بانوان خانه دار و برگزاري مناسبت هاي مختلف فرهنگي در سالن اجتماعات اداره براي بانوان و ...

    در پايان خانم علي محمدي گفتند که در برنامه  هاي سال آينده مقرر است که در نشست ها و کارگروه ها از اطلاعات و توانمندي بانوان شاغل در دستگاه هاي اجرايي استفاده شود و مشاوران امور بانوان توانايي هاي خود در دستگاه يا سازمان مربوطه ارائه نمايند .