اخبار عمومي
1398/01/02
  • استاندار همدان بااشاره به شعارسال: توجه به معيشت مردم و رونق توليد در اولويت سال 98 استان است

    استاندار همدان بااشاره به نامگذاري سال 98 توسط رهبرمعظم انقلاب گفت: توجه جدي به ارتقا سطح معيشت مردم و رونق توليد در اولويت اجرايي استان در سال جديد است در سال گذشته هم برنامه هاي خوبي در حمايت ازتوليد دراستان داشته ايم .
  • استاندار همدان بااشاره به نامگذاري سال 98 توسط رهبرمعظم انقلاب گفت: توجه جدي به ارتقا سطح معيشت مردم و رونق توليد در اولويت اجرايي استان در سال جديد است در سال گذشته هم برنامه هاي خوبي در حمايت ازتوليد دراستان داشته ايم . سيدسعيد شاهرخي اظهار داشت: سال گذشته همه منابع وامکانات براي ارتقا معيشت، توليد و اشتغال مردم به ويژه جوانان بسيج شد و امسال اين روند باتوجه به شعار سال با قوت بيشتري در استان تداوم خواهد يافت. وي اضافه کرد: خوشبختانه وحدت، همدلي و هماهنگي خوبي بين مسئولان اجرايي استان وجود دارد و عزم مجموعه براي حل مشکلات مردم است. شاهرخي بيان کرد: همه مجموعه ها در استان همدان اعم از مديران اجرايي ، نماينده معزز ولي فقيه، نمايندگان مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي تامين استان در سايه وفاق و همدلي ، پيگير حل مشکلات مردم و خدمت به مردم هستند واين فرصت خوبي براي توسعه استان است . وي خاطرنشان کرد: خدمت صادقانه به مردم اصل نظام مقدس جمهوري اسلامي است و به تاسي از پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب و سخنان اخير رئيس جمهور در حوزه توليد واشتغال، در سال جاري رونق توليد را سرلوحه امور قرار خواهيم داد و اين مهم با برنامه ريزي منسجم، منطبق بر واقعيت و پيش بيني منابع تحقق مي يابد. استاندار همدان اظهار داشت: بهبود معيشت مردم مستلزم رونق توليد و توجه به اشتغال است که در اين راستا بايد حفظ فرصت هاي شغلي موجود، رساندن واحدها به ظرفيت واقعي و فعال کردن واحدهاي راکد در اولويت باشد. وي يادآور شد: همدان داراي ظرفيت هاي بزرگي در بخش هاي مختلف کشاورزي، صنعت، معدن و گردشگري است و با جذب سرمايه گذار مي توان رونق توليد را ارتقا بخشيد.