اخبار دفتر بانوان
1398/01/08
  • بازديد از نمايشگاه توانمنديهاي زنان سرپل ذهاب

    بازديد از نمايشگاه توانمنديهاي زنان سرپل ذهاب
  •  

    روز  چهارشنبه مورخ  98/01/07مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري  با همراهي جناب آقاي خوشبخت معاون فرهنگي شهرداري همدان از نمايشگاه توانمنديهاي زنان سر پل ذهاب که با همکاري معاونت فرهنگي شهرداري در مجموعه عين القضات همداني برپا بود ؛بازديد نمودند .

    در اين بازديد ايشان از حضور فعال و ارزشمند زنان کرد تشکر و قدرداني نمودند و اين اميد را  دادند که در نمايشگاه هاي موقت استان از آنان براي شرکت در نمايشگاه دعوت بعمل آيد .