اخبار دفتر بانوان
1398/01/08
  • بازديد از ستاد اسکان شهرداري همدان

    بازديد از ستاد اسکان شهرداري همدان
  • روز  چهارشنبه مورخ  7/1/98  مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري  با همراهي جناب آقاي خوشبخت معاون فرهنگي شهرداري همدان از ستاد اسکان که با همکاري معاونت فرهنگي شهرداري در مجموعه عين القضات همداني برپا بود ؛بازديد نمودند .

    خانم علي محمدي  در اين بازديد از نزديک در جريان روند پذيرش مسافر به خصوص بانواني که تنها سفر مي کنند قرار گرفتند.

    همچنين  ايشان  علاوه بر رعايت مقررات نسبت به پذيرش بانوان تنها و ايجاد امنيت کامل براي آنان تا پايان سفر توصيه هاي لازم را ارائه نمودند .