اخبار دفتر بانوان
1398/01/21
  • ديدار با خانم جابري به مناسبت روز جانباز

    ديدار با خانم جابري به مناسبت روز جانباز
  • سرکار خانم عليمحمدي مدير کل امور بانوان و خانواده و سرکار خانم رسولي معاون امور بانوان به مناسبت تولد حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز گراميداشت مقام جانبازان  با سرکار خانم فاطمه جابري جانباز(50درصد) که از ناحيه دست به مقام جانبازي نايل شده اند ؛ ديدار و از ايشان تجليل نمودند .