اخبار دفتر بانوان
1398/01/22
 • اتاق فکر بهداشت و سلامت

  اتاق فکر بهداشت و سلامت
 •  

      عصر روز سه شنبه مورخ 20/1/1398 اتاق فکر بهداشت و سلامت بانوان با حضور خانم علي محمدي مديرکل امور بانوان و خانواده و جمعي از اساتيد صاحب نظر در اين حوزه در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد.

     خانم علي محمدي با اشاره به اهميت حوزه بانوان گفت : حوزه بانوان بسيار وسيع است و بايد در تمام حوزه ها درست و سنجيده عمل کرد.

        ايشان با تاکيد بر سلامت بانوان افزود : هرگونه تغيير و تحول مثبت درارتقاي سلامت زنان، مستلزم تغييردر نگرش و باور است و تا زماني که در نگرش تغييري ايجاد نشود نمي‌توان در رفتار تغيير ايجاد کرد و در ادامه گفت : براي پيشبرد هرچه بهتر ارتقاء وضعيت سلامت زنان استان لازم است از نقطه نظرات يک تيم تخصصي استفاده شود و بر اساس آن برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي سنجيده اي را در اين راستا انجام گيرد.

  در ادامه اعضاء اتاق فکر که از فعالان حوزه بهداشت و سلامت، پزشکان و اعضاء هيئت علمي دانشگاه ها بودند نقطه نظرات خود را در اين زمينه ارائه نمودند.