اخبار دفتر بانوان
1398/01/25
  • نشست اتاق فکر اشتغال و کار آفريني برگزار شد.

    نشست اتاق فکر اشتغال و کار آفريني برگزار شد.
  • روز شنبه مورخ 24/1/1398 اتاق فکر اشتغال و کار آفريني بانوان با حضور خانم علي محمدي مديرکل امور بانوان و خانواده و جمعي از اساتيد صاحب نظر و مديران اتاق بازرگاني ،صنايع و معادن در دفتر امور بانوان و خانواده استانداري برگزار گرديد.

          ايشان با تاکيد بر اشتغال ،مهارت افزايي وکار آفريني  بانوان افزود : در نظر داريم تا با تشکيل بانک اطلاعاتي بتوانيم توانمندي زنان را در فعاليت اقتصادي کار آمدتر و فعال نماييم.

                 خانم علي محمدي با اشاره به اهميت حوزه بانوان گفت : حوزه بانوان بسيار وسيع است و بايد در تمام حوزه ها درست و سنجيده عمل کرد. چرا که براي پيشبرد هرچه بهتر ارتقاء وضعيت اشتغال و کار افريني زنان استان لازم است از نقطه نظرات يک تيم تخصصي استفاده شود و بر اساس آن برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي سنجيده اي  در اين راستا انجام گيرد.

    در ادامه اعضاء اتاق فکر که از فعالان و مديران حوزه اشتغال و کارآفريني بودند نقطه نظرات خود را در اين زمينه ارائه نمودند.