عمومي
1398/02/08
  • بازديدمعاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور از طرح ها و پروژه هاي عمراني شهرداريهاي استان

    بازديدمعاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور از طرح ها و پروژه هاي عمراني شهرداريهاي استان
  • بازديد جناب آقاي مهندس جمالي نژاد معاون محترم عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت کشور و رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور از طرح ها و پروژه هاي عمراني شهرداريهاي: تويسرکان فرسفج سرکان و ملاير در روز جمعه مورخ 98/2/6.

    در اين بازديد جناب آقاي مهندس عراقي معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداري، جناب آقاي دکتر مفتح نماينده محترم مردم تويسرکان، حضرت حجت الاسلام آزاديخواه نماينده محترم مردم ملاير، جناب آقاي جعفري مدير کل امور شهري و شوراهاي استانداري، فرمانداران محترم، مسئولين محلي، شهرداران و اعضاي شوراي اسلامي شهرهاي فوق الذکر نيز حضور داشته اند.

    در ادامه بازديدها در شهر تويسرکان همايش شوراي اسلامي شهر و روستا نيز با حضور مسئولين ياد شده به مناسبت 9 ارديبهشت (سالروز تشکيل شوراها) برگزار گرديد.

    و در نهايت جلسه بررسي مسائل و مشکلات شهرداريهاي شهرستان ملاير نيز با حضور مسئولين محلي در حضور جناب آقاي مهندس جمالي نژاد تشکيل و تصميمات مقتضي اتخاذ گرديد.