دفترهماهنگي اموراقتصادي
1398/02/19
 • صادرات يک ميليارد و 300 ميليون دلاري برنامه استاندار براي امسال

  • استاندار همدان با اشاره به تحقق صادرات غير نفتي استان در سال گذشته، صادرات يک ميليارد و 300 ميليون دلاري را براي بخش توليد و صادرات در سال 98 هدف گذاري کرد و خواستار تلاش براي تحقق اين برنامه اقتصادي شد.
 •  

  به گزارش ايرنا سيد سعيد شاهرخي شامگاه استاندار همدان در کارگروه توسعه صادرات غير نفتي استان اظهار داشت: در سال گذشته يک ميليون دلار صادرات غير نفتي هدف گذاري شده بود که 943 ميليون دلار معادل 94 درصد آن محقق شده است.
  وي با اشاره به ظرفيت و توانمندي هاي بي شمار استان همدان در زمينه صادرات گفت: در سال 98 بايد جهش صادراتي را تجربه کنيم.
  شاهرخي تحقق رونق توليد را در گرو حمايت از سرمايه گذاري و توليد کننده دانست و گفت: نقش کارگروه توسعه صادرات در ايجاد تعامل و آسان سازي بين بخش توليد و صادرات بسيار با اهميت است.
  استاندار همدان خاطرنشان کرد: با توجه به تحريم هاي نفتي، موضوع صادرات غير نفتي و ارزآوري براي کشور اهميت ويژه اي دارد و به صورت عملياتي براي توسعه اين مهم بايد برنامه ريزي کرد.
  وي با تاکيد بر حمايت از بخش خصوصي گفت: ارتباط نزديک بين توليد و صادرکننده و آسان سازي شرايط توسط گمرک و بانکها مي تواند به جهش صادراتي استان کمک کند.
  شاهرخي به برررسي و رفع موانع صادرات تاکيد کرد و افزود: توليد و صادرکنندگان استان به سمت استفاده از بانکهاي تخصصي بايد تشويق شوند و همچنين بانکهاي تخصصي استان در اين راستا بسته هاي تشويقي و حمايتي براي افزايش انگيزه صادر کنندگان ارايه کند.
  استاندار همدان به ظرفيتهاي استان در زمينه فولاد و محصولات کشاورزي و باغي اشاره کرد و گفت: صادرات اين محصولات بايد شتاب بيشتري بگيرد.
  وي همچنين به توسعه و رونق سرمايه گذاري هاي خارجي تاکيد کرد و افزود: دولت همواره حامي سرمايه گذاران داخلي و خارجي بوده و از آنها پشتيباني کرده است.