دفترهماهنگي اموراقتصادي
1398/02/19
 • استاندار: نگاه بانک هاي خصوصي همدان توسعه استان باشد.

  استاندار همدان گفت: بانک هاي خصوصي استان بايد منابع جمع آوري شده در همدان را براي رونق توليد و اشتغال اين ديار هزينه کنند و نگاهشان توسعه استان باشد.
 • به گزارش ايرنا، سيد سعيد شاهرخي در نشست اعضاي شوراي هماهنگي بانک ها اظهار داشت: با توجه به اينکه ظرفيت و بستر فعاليت بانک هاي خصوصي توسط اين نظام و دولت فراهم شده بايد آنها نيز در رونق توليد سهيم شوند.
  وي اضافه کرد: بانک هاي دولتي، خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي بايد با تعامل و دوستي کنار هم کار و فعاليت داشته باشند.
  استاندار همدان تاکيد گرد: اگر بانک ها بخواهند به حرکت متوازن همراه با توسعه در استان خدشه وارد کنند، از ابزار و اهرم هاي بسيار قوي و سريع براي توقف فعاليت آنها استفاده مي شود.
  شاهرخي ادامه داد: براي اين کار به وابستگي بانک ها به افراد، نهادها و پيشتيبانان آنها توجهي نکرده و با بهره گيري از ابزار استاني از فعاليت آنها جلوگيري مي شود.
  وي تاکيد کرد: هر چه چرخش پول در استان بيشتر شود رونق و دستيابي به هدف نيز شتاب بيشتري مي گيرد بنابراين بانک هاي خصوصي نگاهشان بايد به توسعه استان باشد.
  وي تصريح کرد: هيچ منطقي به ما اين اجازه را نمي دهد که منابع را در استان فعال و جمع آوري کرده سپس آن را به خارج از استان برده و در اين زمينه استاندارد را بايد رعايت کرد.
  استاندار همدان از مسئولان خواست در يک نشست خصوصي آمار تفکيکي نقش و سهم بانک هاي خصوصي و دولتي در رونق توليد بررسي و تدابير لازم براي فعال کردن بانک ها صورت گيرد.
  شاهرخي، کار بانک ها را سخت توصيف کرد و افزود: با وجود مسئوليت سنگين بانک ها، توقع ها از روساي بانک زياد است چرا که تاثير بسزايي در رونق توليد، ايجاد اشتغال، رفع موانع و تامين منابع مالي دارند.
  وي افزود: خروجي فعاليت بانک ها براي استان بسيار حايز اهميت است چراکه با چالش هاي کنوني جامعه شامل رونق توليد و اشتغال ارتباط مستقيم دارد.
  استاندار همدان اضافه کرد: محقق شدن رونق توليد، ايجاد فرصت هاي شغلي و بهبود وضعيت معيشت مردم مستلزم حمايت از توليد کننده است تا علاوه بر حفظ مشاغل موجود مشاغل جديد داير کنيم.
  شاهرخي بيان کرد: به گفته وزير کشور، استان ها جبهه اصلي مقابله با دشمن هستند و بايد ظرفيت هاي موجود در استان را بکار گرفت تا از اين شرايط عبور کنيم.
  وي اضافه کرد: ميانگين نسبت منابع و مصارف در کشور 75 درصد و در استان همدان 68 درصد است که براي رفع اين عقب ماندگي بايد تلاش کرد.
  استاندار همدان خواستار روان سازي در پرداخت تسهيلات با در نظر گرفتن قوانين شد و افزود: مديران بانک ها مي توانند با استفاده از اندوخته و تجربيات گرانبهاي خود و بخشنامه هاي موجود نسبت به روان کردن پرداخت تسهيلات اقدام کنند البته بنا نداريم پول را به کسي بدهيم که بازنگرداند.
  شاهرخي خواستار تشکيل کميته اي در استانداري براي وصول مطالبات بانک ها شد و اضافه کرد: اين کميته بايد متشکل از بانک ها، دستگاه هاي اجرايي و استانداري باشد تا راهکاري براي وصول مطالبات ارائه دهند.
  وي تاکيد کرد: واحدهاي توليدي که به تملک بانک ها درآمده بايد هر چه سريع تر به چرخه توليد برگردند و در اين راستا کميته تخصصي واگذاري بنگاه هاي اقتصادي ذيل کارگروه شوراي برنامه ريزي تشکيل شود.
  استاندار همدان با بيان اينکه بايد کميته ارزيابي عملکرد بانک ها با همکاري بانک ها و دبيرخانه شوراي هماهنگي تشکيل شود، گفت: هدف از فعاليت اين کميته مچ گيري نيست بلکه تشويق بانک هاي موفق و مديران عامل کشوري آنها است.
  شاهرخي اظهار داشت: در سند اشتغال استان بايد سالانه دست کم 50 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري براي ايجاد 20 هزار فرصت شغلي صورت گيرد تا در پايان اين سند نرخ بيکاري در همدان به 7.2 درصد برسد.