اخبار عمومي
1398/02/21
 • معاون استاندار همدان: بيانيه شوراي عالي امنيت ملي اقدامي هوشمندانه بود

  معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان گفت: بيانيه شوراي عالي امنيت ملي ايران در برابر زياده خواهي آمريکا و فرصت سوزي اروپا واکنش و اقدامي هوشمندانه بود.
 • مصطفي آزادبخت روز شنبه در نشست اعضاي شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر افزود: نظام مقدس جمهوري اسلامي ثابت کرده نقشي سازنده و مبتني بر دفاع از حق و حقيقت مستضعفان و مقابله با جهانخواران دارد.
  وي بيان کرد: اين سياست کلان جمهوري اسلامي به طور حتم مورد رضايت استکبار، دولت هاي مرتجع و صهيونيزم نيست و هر روز به بهانه هاي مختلف دنبال فضا سازي و ايجاد محدوديت و محروميت براي ايران و مردم اين کشور هستند.
  معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان اضافه کرد: کشور ايران با يک ديپلماسي هوشمندانه، وحدت و انسجام با صدور اين بيانيه، سياست هاي اخير شوراي امنيت ملي را اعلام کرد.
  آزاد بخت ادامه داد: اين بيانيه جواب قاطع و انقلابي نظام جمهوري اسلامي به عهد شکني، زياده خواهي و فرصت سوزي ها بود.
  وي با بيان اينکه مردم همواره با حضور خود پشتيباني و حمايت خود را از سياست هاي نظام اعلام کردند افزود: حضور پرشور مردم در راهپيمايي روز گذشته را ارج مي نهيم.

  ** اعتياد سياستي براي زمين گير کردن ملت هاي بيدار
  معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان گفت: دشمنان با بهره گيري از مواد مخدر و معتاد کردن افراد دنبال ناتوان کردن ملت ايران هستند.
  آزاد بخت افزود: برخي نيز بدون توجه به اين سياست هاي استکبار جهاني، ناخواسته و تنها براي کسب منافع مالي کار دشمن را پيش مي برند.
  وي با بيان اينکه دشمن مي خواهد ملت هاي بيدار را زمين گير کند افزود: بايد نقاط قوت و ضعف برنامه هاي کميته هاي زير مجموعه شوراي هماهنگي مبارزه با موادمخدر احصا و براي تقويت آن برنامه ريزي کرد.
  معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان اظهار داشت: با توجه به ظرفيت فضاي مجازي از دبيرخانه يا کميته فرهنگي و پيشگيري انتظار مي رود سايتي راه اندازي کنند.
  آزاد بخت ادامه داد: در اين سايت بايد عملکرد مجموعه، مطالب علمي و پژوهشي به روز شود تا مراجعه کنندگان با آسيب هاي موادمخدر از منظر علمي و تخصصي هم آشنا شوند.