اخبار عمومي
1398/02/21
  • اعضاي ستاد انتخابات استان منصوب شدند+تصاويردرگالري

    اعضاي ستاد انتخابات استان منصوب شدند
  • اعضاي ستاد انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در استان همدان معرفي و احکام خود را دريافت کردند. به نقل از اداره کل روابط عمومي استانداري همدان، در نشستي با حضور استاندار همدان، اعضاي ستاد انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي معرفي و احکام خود را دريافت کردند. بنا بر حکم استاندار همدان مصطفي آزادبخت به عنوان رئيس ستاد انتخابات، ابوالقاسم الماسي به عنوان دبير ستاد؛ علي‌محمد محمدي به عنوان رئيس کميته امنيت، سيدمحمدرضا ميرصفدري به عنوان رئيس کميته مالي و پشتيباني، اسدالله عباس زاده به عنوان رئيس کميته حراست و استعلامات و احسان شهابي به عنوان رئيس کميته امور حقوقي انتخابات منصوب شدند. بنا بر حکم سيد سعيد شاهرخي همچنين اسدالله رباني‌مهر به عنوان رئيس کميته اطلاع‌رساني، محمدحسن ميرزايي به عنوان رئيس کميته فناوري اطلاعات و علي پور مدير کل ثبت احوال استان به عنوان عضو ستاد انتخابات استان همدان منصوب و معرفي شدند.