اخبار عمومي
1398/02/24
 • تحليل يک هفته اي وضعيت هواي ايران

  ازشنبه98/02/21 تاشنبه98/02/28
 • شنبه: رگبار پراکنده باران گاهي با رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در خراسان شمالي، شمال خراسان رضوي، شمال سمنان، خراسان جنوبي، نيمه شرقي کرمان، نيمه شمالي سيستان و بلوچستان،شمال اردبيل و ارتفاعات گلستان.

  يکشنبه: رگبار پراکنده باران گاهي با رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در شمال آذربايجان شرقي وآذربايجان غربي، اردبيل، شمال زنجان، گيلان، مازندران، سمنان، اصفهان، يزد، کرمان و شمال خراسان رضوي.

  دوشنبه: رگبار باران گاهي با رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در اردبيل، شمال زنجان، گيلان،مازندران، قزوين، البرز، تهران، قم، اصفهان، شمال فارس، يزد، کرمان، سيستان و بلوچستان؛ وزش بادشديد در خراسان جنوبي و شمال سيستان و بلوچستان.

  سه شنبه: رگبار باران گاهي با رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي نيمه شرقي آذربايجان شرقي،اردبيل، ارتفاعات گيلان و مازندران، نيمه شرقي کردستان، زنجان، قزوين، البرز، تهران، همدان،

  مرکزي، قم، اصفهان، نيمه شمالي فارس، شمال سمنان، خراسان شمالي، غرب يزد، شمال هرمزگان،جنوب کرمان، ارتفاعات سيستان و بلوچستان؛ باد شديد در خراسان رضوي، خراسان جنوبي و شمال سيستان و بلوچستان.

  چهارشنبه: رگبار و رعدوبرق و وزش باد در چهارمحال و بختياري، نيمه غربي اصفهان، غرب و مرکزکرمان؛ رگبار پراکنده باران گاهي با رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در کردستان، کرمانشاه،زنجان، همدان، لرستان، مرکزي، قم، قزوين، البرز، تهران، نيمه شمالي سمنان، خراسان شمالي، شمال خراسان رضوي، مازندران، ارتفاعات گيلان، نيمه شرقي فارس و شمال هرمزگان.

  پنجشنبه: رگبارو رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در نيمه شمالي فارس، شرق و مرکز کرمان،سيستان و بلوچستان؛ رگبار پراکنده باران گاهي با رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، کردستان، کرمانشاه، ايلام، لرستان، چهارمحال و بختياري، کهگيلويه وبويراحمد، شمال خوزستان، غرب اصفهان، همدان، مرکزي، ارتفاعات قزوين، البرز، تهران، قزوين،برخي مناطق خراسان شمالي و شمال خراسان رضوي.

  جمعه: رگبار پراکنده باران گاهي با رعدوبرق و وزش باد شديد موقتي در آذربايجان غربي،آذربايجان شرقي، اردبيل، همدان، مرکزي، غرب اصفهان، قم، قزوين، ارتفاعات البرز، تهران، سمنان،