اخبار عمومي
1398/02/24
 • مدير کل روابط عمومي استـانداري همـدان : اجراي بيش از 55برنامه به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي در استان همدان

  استان همدان از استانهاي فعال کشور در حوزه اطلاع رساني است
 •  

  مدير کل روابط عمومي استانداري همدان با تبريک روز 27ارديبهشت روز ارتباطات روابط عمومي گفت: به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي 55برنامه با همکاري بخش خصوصي و دستگاههاي اجرايي استان همدان برگزار مي‌گردد.

  اسداله رباني مهر گفت:روز روابط عمومي و ارتباطات بهانه‌اي براي تکريم از جايگاه ارزشمند همکاران روابط عمومي است که در طي سال در جهت آگاهي بخشي به افکار عمومي و اطلاع‌رساني عملکرد دستگاهها تلاش مي‌کنند و استان همدان از استانهاي فعال در حوزه اطلاع‌رساني است و در سالهاي اخير اکثر دستگاههاي اجرايي استان رتبه‌هاي خوبي را در سطح ملي و استاني کسب کردند.

  مدير کل روابط عمومي استانداري همدان گفت: برنامه‌هاي متنوع خوبي در اين هفته برگزار مي‌شود که بعضي از آنها شامل:

  1- دوره ضمن خدمت روابط عمومي‌هاي استان با موضوع مديريت بحران .

  2- تشکيل مجمع عمومي روابط عمومي ادارات شهرستانها با حضور فرماندار و مدير کل روابط عمومي استانداري.

  3- بازديد از رسانه‌ها و خبرگزاريها .

  4- همايش روابط عمومي‌هاي استان توسط موسسه تبليغاتي طراحان باستان .

  5- تقدير دستگاهها از روابط عمومي‌ها .

  6- برنامه هاي فرهنگي و ورزشي، اهداء خون و کارت اهداء عضو .

  7- برگزاري تورهاي خبري، نشست هاي داخلي و کارگاهها.

  8- تقدير از پشکسوتان روابط عمومي و رسانه.

  که اين بخشي از برنامه‌هايي است که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي باهمکاري ادارات دولتي و بخش خصوصي پيش بيني شده است .

  9-اختصاص برنامه همدان وتوسعه صداوسيماي مرکزهمدان به حوزه روابط عمومي ها

  رباني مهر گفت: در استان همدان برنامه‌هاي خوبي براي تقويت حوزه اطلاع‌رساني انجام شده که يک نمونه آن سند اطلاع‌رساني استان است که بر اساس تاکيد استاندار محترم و مصوبات اين سند، حوزه اطلاع رساني دستگاهها نسبت به گذشته عملکرد بسيار خوبي داشته است و در يک مورد نشست خبري فرمانداران از 14 نشست به 42 نشست رسيده است و يش از 30 تور رسانه اي در راستاي مصوبات سند اجرا شده است.

  مدير کل روابط عمومي استانداري گفت: برگزاري مجمع عمومي و انتخابات روابط عمومي‌ها؛ اجراي طرح ارزيابي و ساماندهي روابط عمومي‌ها ؛ فعال کردن روابط عمومي شهرستانها و در نهايت ميزباني استان همدان از گردهمايي مديران کل روابط عمومي استانداريها و سازمانهاي تابعه وزارت کشور از مهمترين برنامه‌هاي حوزه اطلاع‌رساني استان در يک سال اخير .

  رباني مهر گفت: در سال برگزاري انتخابات وظيفه روابط عمومي‌ها سنگين تر از گذشته است و بايد سعي کنند با تعامل با رسانه ها و اطلاع‌رساني به موقع زمينه حضور و مشارکت حداکثري مردم در انتخابات مجلس را فراهم آورند .

  مدير کل روابط عمومي استانداري همدان گفت: در استان همدان تعامل و همکاري خوبي بين رسانه‌ها و روابط عمومي‌ها وجود دارد اما روابط عمومي‌ها بايد سعي کنند اين همکاري بيشتر شود و از مديران بخواهند تعامل و همکاري بيشتر با رسانه ها بعنوان يک فرصت براي اطلاع‌رساني داشته باشند.