اخبار عمومي
1397/08/22
 • استاد دانشگاه سوئيس: توسعه گردشگري در گرو توزيع اطلاعات و استفاده از فن آوري نوين است

  استاد دانشگاه سوئيس توسعه گردشگري را در گرو توزيع اطلاعات و استفاده از فن آوري نوين دانست.
 •  

  به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور لورنزو کانتوني ظهر دوشنبه در پنل بررسي توانمندي هاي گردشگري فرهنگي به وجود امکانات و فنآوري همچون تلفن هاي هوشمند، رسانه ها در نوآوري گردشگري اشاره کرد و گفت: سازمان جهاني گردشگري بازوي انتقال داده هاي نوآوري و فنآوري گردشگري است.

  وي با بيان اينکه در نقشه راه گردشگري ? قسمت اصلي داريم، افزود: تکنولوژي مي تواند کمک شاياني در سفر به ما داشته باشد.

  اين پروفسور با تاکيد بر اينکه نقش رسانه هاي اجتماعي در اين حوزه بسيار مهم است، گفت: توريست ها به دنبال دانستن فرهنگ ها هستند.

  وي با تاکيد بر اينکه گردشگري يک صنعت جهاني است، گفت: سالانه ? ميليارد گردشگر از مرزهاي ملي جا به جا مي شوند و توزيع اطلاعات در رشد گردشگر تاثير گذار است.

  پروفسور لورنزو کانتوني با اشاره به اينکه توريست ها رفتن به فضاهاي مختلف را مي پسندند، اظهار داشت: ما بايد اين تفاوت ها را به خوبي توضيح بدهيم تا آنها از سفرشان لذت ببرند کمااينکه تحقيقاتي در خصوص سفر کردن بروي ملل مختلف انجام شده است.

  وي با اشاره به اينکه بدنبال اين هستيم که اقداماتي انجام شود که تجربه سفر براي گردشگر لذت بخش باشد، عنوان کرد، با تبادل افکار مي توان راهي نو را در گردشگري ايجاد کرد.

  پروفسور لورنزو کانتوني با اشاره به اينکه نقش ميراث فرهنگي يک منطقه در جذب گردشگر عنوان کرد: حتي محلي ها هم مي توانند از اين رهگذر منتفع شوند.

  وي با بيان اينکه ايجاد نوآوري و استفاده از تکنولوژي به توسعه اقتصادي منطقه کمک مي کند، عنوان کرد: غذاهاي محلي يکي از زمينه هاي افزايش توريسم در يک منطقه است.

  پروفسور لورنزو کانتوني با اشاره به اينکه استفاده از تجربيات گردشگري در راستاي توسعه آن اثر گذار است، عنوان کرد: استفاده از گردشگري ديجيتال يکي از موارد است که يونسکو نيز از آن براي ميراث نا ملموس استفاده کرده است.

  وي به جوامع بومي و استفاده از فنآوري و نوآوري در اين جوامع اشاره و بيان کرد: سازمان هاي محلي و گردشگري در جوامع محلي توسط خانم ها اداره مي شود که با استفاده از فنآوري توانستند جوامع خود را متحول کنند.

  پروفسور لورنزو کانتوني با تاکيد بر اينکه هدف ايجاد ارتباط بين مناطق باستاني است، گفت: يادگيري مجازي به کمک منابع، مي تواند يادگيري ها را در بستر فضاي مجازي گسترش بدهد و هدف ايجاد فرصت هاي مطلوب براي آموزش است.

  وي گفت: در برخي کشورهاي جهان، آژانس هاي گردشگري بدليل عدم توانايي در استفاده از فنآوري و نوآوري متوقف شده اند.