اخبار دفتر بانوان
1397/08/23
  • طرح ملي "مسير کسب و کار من" برگزار گرديد

    طرح ملي "مسير کسب و کار من" برگزار گرديد
  •     طرح ملي "مسير کسب و کارمن "  طرح توان افزايي زنان با رويکرد کارآفريني با هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري و با حضور دکتر دوروزي مشاور استاندار و مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده در محل سالن جلسات مرکز آموزش توسعه و آينده نگري برگزار گرديد.

        دکتر دوروزي ضمن خوش آمدگويي در خصوص اهداف برگزاري کارگاه و ابراز رضايت از حضور فعال 40 نفر از بانوان گفت :  اين طرح با هدف توان افزايي زنان در مسير کسب و کار به مدت سه روز براي دختران فارغ التحصيل و بانوان فعال در اين شهرستان انجام مي شود. اميد است تا بتوانيم بانوان را با اين مسير آشنا نموده تا بتوانند موفقيت هاي روز افزوني در اشتغال به دست آورند .