اخبار عمومي
1397/08/27
 • دبير شوراي اطلاع رساني استان همدان: تشکيل کميته فعالين فضاي مجازي استان همدان

  مدير کل روابط عمومي استانداري و دبير شوراي اطلاع رساني استان همدان گفت: کميته فعالين فضاي مجازي استان همدان به عنوان يک کميته زير مجموعه شوراي اطلاع رساني استان با حضور جوانان و فعالين حوزه رسانه و فضاي مجازي تشکيل مي شود.
 • اسداله رباني مهر گفت: هدف از تشکيل اين کميته تقويت اطلاع رساني، ساماندهي ، آموزش، توليد محتوا و اميدآفريني در چهل سالگي انقلاب است و بايد با برنامه ريزي درست و اصولي سعي شود از فضاي مجازي استفاده درست داشته باشيم و اجازه ندهيم که اين موقعيت خوب در حوزه اطلاع رساني از دست برود.

  مدير کل روابط عمومي استانداري همدان گفت: فضاي مجازي تاثير گذاري زيادي در سطح جامعه دارد و حتي در بسياري از جاها از رسانه هاي گفتاري و شنيداري و مکتوب تاثيرگذاري بيشتري دارد و بايد سعي کرد از اين فضا به شيوه درست و بر اساس برنامه ريزي و با استفاده از نظرات کارشناسان استفاده کرد.

  رباني مهر گفت: در اين کميته سعي داريم از جوانان و فعال در حوزه رسانه، فضاي مجازي و دانشگاه ها استفاده کنيم و برنامه هاي خوبي را براي اين کميته پيش بيني کرده ايم. دبير شوراي اطلاع رساني استان گفت: در نيمه اول سال جاري سه جلسه شوراي اطلاع رساني تشکيل شد و سند اطلاع رساني استان را تقويت کرده ايم و همه دستگاه ها موظف به اجراي آن هستند.

  وي اضافه کرد: در فضاي فعلي جامعه همه مديران بايد سواد رسانه اي داشته باشند و سعي داريم آموزش سواد رسانه اي براي مديران و روابط عمومي ها را که از ابتداي سال شروع کرديم به صورت ويژه اجرايي کنيم.

  مدير کل روابط عمومي استانداري همدان در پايان گفت: از همه ايده ها و پيشنهادات همه افراد در حوزه فضاي مجازي و عضويت در اين کميته تخصصي استقبال مي کنيم.