انتخابات
1398/09/13
  • ثبت نام از داوطلبين يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ازطريق نرم افزارويژه تلفن همراه موبايل( اپليکيشن )دردسترس قرارگرفت

    مسئول کميته فناوري و اطلاعات ستاد انتخابات استان بيان کرد جهت سهولت در ثبت نام از داوطلبين يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نرم افزار ثبت نام از داوطلبين ويژه تلفن همراه موبايل( اپليکيشن )دردسترس وقابل بهره برداري مي باشد
  • مسئول کميته فناوري و اطلاعات ستاد انتخابات استان بيان کرد جهت سهولت در ثبت نام از داوطلبين يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نرم افزار ثبت نام از داوطلبين ويژه تلفن همراه موبايل( اپليکيشن )دردسترس وقابل بهره برداري مي باشد

    محمدحسن ميرزايي گفت:جهت سهولت در ثبت نام از داوطلبين يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نرم افزار ثبت نام از داوطلبين ويژه تلفن همراه موبايل اپليکيشن تهيه گرديده است که به همراه راهنماي مربوطه هم اکنون از طريق پرتال وزارت کشور به آدرس www.moi.ir ولينک زيردر دسترس مي باشد.

    مهندس ميرزايي افزود :لازم به ذکر است بعد از نصب نرم افزار بر روي تلفن همراه تکميل پرسشنامه و ارسال آن توسط داوطلب اطلاعات مربوط به صورت خودکار در اختيار کاربر ثبت نام مرکز حوزه انتخاباتي قرار داده مي‌شود و داوطلب حتماً مي بايست با در دست داشتن مدارک مورد نياز به فرمانداري مرکز مرکز حوزه انتخاباتي خود مراجعه نموده و ثبت نام خود را تکميل و نهايي نمايد همچنين کارشناسان ثبت نام مي بايست کليه اطلاعات و تصاوير مدارک دريافتي در سامانه جامع را با اصل مدارک هويتي و ديگر مدار کنترلنموده و فرآيند ثبت نام را تکميل نمايند

    دانلودنرم افزاربه همراه راهنما