اخبار دفتر بانوان
1398/02/31
  • بازديد از سرپناه شبانه بانوان خانه اميد استان(شلتر)

    خانم علي محمدي مدير کل امور بانوان و خانواده از سرپناه شبانه بانوان خانه اميد استان(شلتر) بازديد نمودند
  • ساعت 10 شب سه شنبه 29/2/98  خانم عليمحمدي مديرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري همدان به همراه کارشناس دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در حوزه پيشگيري و کنترل آسيب هاي اجتماعي به منظور بررسي روند مراقبت، نگهداري زنان از سرپناه شبانه بانوان خانه اميد استان(شلتر) بازديد نمودند.

        در اين بازديد که با حضور جناب آقاي افشار رئيس محترم بهزيستي شهرستان، جناب آقاي کوکائيان معاونت محترم پيشگيري سازمان بهزيستي، سرکار خانم عطايي کارشناس محترم معاونت پيشگيري بهزيستي، جناب آقاي شهبازي کارشناس محترم بهزيستي صورت گرفت مسئولين اين مراکز گزارشي از مسائل و مشکلات و وضعيت افراد تحت پوشش، وضعيت مراقبت، نگهداري آنها را ارائه نمودند. سرکار خانم علي محمدي نيز ضمن تشکر از فعاليت هاي صورت گرفته و اعلام حمايت مسئولين از اين گونه مراکز و همچنين بررسي نقاط قوت و ضعف اين مراکز اظهار داشتند: در اين رکز ضرورت توانمند سازي افراد از طريق هدايت مراجعين به سمت اشتغال سالم و کسب مهارت بسيار ضروري است و هم چنين مي بايست بر اهميت پيشگيري در خانواده ها و جامعه براي جلوگيري از مراجعه بانوان به اين مراکز توجه نمود.