اخبار
1398/03/05
  • دوره آموزشي پدافند سايبري در اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

    دوره آموزشي پدافند سايبري در اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
  • دوره آموزشي پدافند سايبري در روز پنج شنبه مورخ 2/ 3/ 98 در سالن اجتماعات اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور مديران و مربيان آموزشي برگزار شد. در اين دوره آموزشي آقاي ميرابيان به تشريح کليات پدافند سايبري و اهميت و نقش اين حوزه در ايجاد تهديدات و فرصت ها براي قشر فرهنگي جامعه پرداخت.