انتخابات
1398/03/07
 • روزشمارانتخابات سال1398

  کليات برنامه زمانبندي برگزاري انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي
 •  


  98/2/10: اعلام رسمي تاريخ ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از طريق رسانه‌هاي گروهي توسط وزارت کشور

  98/3/10 تا 98/3/16: مهلت استعفاي داوطلبان مشمول ماده 29قانون انتخابات

  98/9/10 تا 98/9/16: دستور شروع انتخابات و ثبت نام از داوطلبان

  98/9/10 تا 98/9/15: تشکيل هيأت‌هاي اجرايي

  98/9/10 تا 98/9/21: بررسي سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه

  98/9/17 تا 98/9/26: بررسي صلاحيت داوطلبان در هيأت‌هاي اجرايي

  98/9/27: ابلاغ مراتب رد صلاحيت به داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابي

  98/2/28 تا 98/10/1: شکايت داوطلبان رد صلاحيت شده به هيأت نظارت استان

  98/10/2 تا 98/10/21: رسيدگي به شکايات داوطلبان رد صلاحيت شده توسط هيأت نظارت استان و اظهار نظر در خصوص صلاحيت کليه داوطلبان پس از کسب نظر هيأت مرکزي نظارت و اعلام آن به فرماندار مربوطه

  98/10/22 تا 98/11/11: ابلاغ مراتب تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابيه و دريافت شکايت از داوطلبان رد صلاحيت شده و اظهار نظر قطعي و نهايي شوراي نگهبان در خصوص کليه داوطلبان و اعلام آن به وزارت کشور

  98/11/12 تا 98/11/14: دريافت شکايت از داوطلباني که در سير مراحل قبلي تأييد شده‌اند ليکن شوراي نگهبان نظر به رد صلاحيت آنان دارد.

  98/11/15تا 98/11/21: رسيدگي به شکايات داوطلبان توسط شوراي نگهبان و اعلام آن به وزارت کشور

  98/11/22: اعلام قطعي اسامي نامزدها به مراکز حوزه‌هاي انتخابيه توسط وزارت کشور

  98/11/23: انتشار آگهي اسامي نامزدهاي تأييد شده

  98/11/23: جمع‌بندي، تهيه، تنظيم و انتشار آگهي انتخابات

  98/11/23 تا 98/11/30?: تبليغات انتخاباتي نامزدها

  98/12/1: ممنوعيت تبليغات انتخاباتي

  98/12/2: اخذ رأي از واجدين شرايط


  کميته اطلاع رساني ستادانتخابات استان همدان