اخبار
1398/03/29
 • معاون سياسي امنيتي استاندار تأکيد کرد: پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي همدان اجرا شود

  معاون سياسي امنيتي استاندار تأکيد کرد: پدافند غيرعامل در ساختمان‌هاي همدان اجرا شود
 • معاون سياسي امنيتي استاندار همدان گفت: همدان در حوزه ساختمان خوب پيشرفت کرده است، اما اين کيفيت را در شهرستان‌ها نداريم و الزامات پدافند غيرعامل بايد قبل از ساخت اجرايي شود. مصطفي آزادبخت در جلسه شوراي پدافند غيرعامل استان همدان با اشاره به اينکه پدافند غيرعامل براي ما جا نيفتاده است و به آن اولويت نمي‌دهيم بر لزوم توجه بيشتر به اين موضوع در استان تأکيد کرد. وي با تأکيد بر اينکه ابتدا بايد در جلسات صورت مسأله را به درستي بيان کنيم و به طور مصداقي به موضوعات بپردازيم، تصريح کرد: از کلي‌گويي به خروجي دست نمي‌يابيم. آزادبخت با اشاره به اينکه يکي از راه‌هاي تقويت نظام ، توجه به پدافند غيرعامل است گفت : بايد اقداماتي را انجام داد که ضرر و زيان دشمن را خنثي کند، دشمن برق، آب، آذوقه و مسائل حياتي را مورد تهاجم قرار مي‌دهد تا توانايي ما را از بين ببرد.

  معاون سياسي امنيتي استاندار همدان در ادامه خواستار حضور در جلسات پدافند غيرعامل با آمادگي کامل شد و گفت: خروجي اين جلسات بايد قابل قبول باشد و مکان‌هاي حساس شناسايي و روي آن مانور انجام شود.

  وي اظهار کرد: همدان در حوزه ساختمان خوب پيشرفت کرده است، اما اين کيفيت را در شهرستان‌ها نداريم و الزامات پدافند غيرعامل بايد قبل از ساخت اجرايي شود.

  آزادبخت با اشاره به اينکه پدافند غيرعامل بايد با فرهنگ‌سازي در نقشه‌هاي ساختمان گنجانده شود، عنوان کرد: دستگاه‌ها بايد در حوزه پدافند غيرعامل از افراد باانگيزه استفاده کنند.

  سرپرست اداره کل پدافند غيرعامل استانداري همدان نيز با تأکيد بر اينکه يکي از اولويت‌هاي اساسي ما ورود پدافند غيرعامل بر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني است، عنوان کرد: پروژه‌هاي شهري و تفصيلي بايد پيوست پدافند غيرعامل داشته باشند. عبدالله اميري عنوان کرد: شش محور کلي براي برنامه‌هاي سال 98 تدوين شده است و درخواست ما از ادارات اين است که به اصل پدافند غيرعامل اهميت بدهند.

  اميري تصريح کرد: طرح جامع پدافند غيرعامل براي شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت اجرا مي‌شود که قرار است اين طرح در کبودراهنگ هم اجرا شود.