اخبار عمومي
1398/04/02
  • استانداري همدان ابلاغ کرد: دستورالعمل مديريت مصرف برق به دستگاه‌هاي اجرايي استان

    استانداري همدان ابلاغ کرد: دستورالعمل مديريت مصرف برق به دستگاه‌هاي اجرايي استان
  • ‍ استانداري همدان ابلاغ کرد: دستورالعمل مديريت مصرف برق به دستگاه‌هاي اجرايي استان دستورالعمل مديريت مصرف برق به مديران و روساي دستگاه هاي اجرايي ،سازمانها ،نهادها وموسسات استان از سوي معاون توسعه مديريت و منابع استانداري همدان ابلاغ شد. محمد رضا ميرصفدري در اين دستور العمل 5 ماده اي آورده است: با توجه به آغاز فصل تابستان و گرم شدن هوا و ضرورت برنامه ريزي صحيح براي کاهش و مديريت مصرف برق به منظور جلوگيري ازاعمال خاموشي و ايجاد اختلال در فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و ... ، مديران و روساي دستگاه هاي اجرايي، نهادها ، سازمان ها و موسسات موظفند نسبت به اجرايي شدن و نظارت بر مواد اين دستورالعمل در ماه هاي تير و مرداد سالجاري اقدام لازم را معمول نمايند. در اين دستورالعمل ، برخي از اقدام‌هاي مؤثر در راستاي کاهش و مديريت مصرف برق از سوي معاون توسعه مديريت و منابع استانداري مطالبه شده است: 1) تجهيزات و سيستم هاي سرمايشي از ساعت 9/30صبح روشن و ساعت 13/30از مدار خارج شوند. 2) جلسات اداري در ساعات اوليه صبح برگزار و جلسات خارج از ساعات اداري به بعد از ساعت 18 موکول گردد. 3) به نحوي مصرف برق مديريت شود که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حداقل 10 درصد صرفه جويي گردد. 4) از انواع لامپ هاي کم مصرف در قسمت هاي مختلف ساختمان هاي اداري استفاده شود. 5) مديريت توزيع برق استان موظف به گزارش مصرف برق ماه هاي تير و مرداد سالجاري دستگاه هاي اجرايي، نهادها ، سازمان ها و موسسات به تفکيک مرکز استان و شهرستان به معاونت توسعه مدبريت و منابع استانداري براي رسيدگي خواهد بود. ميرصفدري تصريح کرده است : مسئوليت اجراي مفاد دستورالعمل بر عهده مديران ذيربط استاني وشهرستاني است. اين دستورالعمل 30خرداد ماه سال جاري با امضاي معاون توسعه مديريت و منابع استانداري همدان به همه دستگاه‌هاي اجرايي استان ابلاغ شده است. اداره کل روابط عمومي استانداري همدان