اخبار عمومي
1398/04/17
 • مديرکل مديريت بحران استانداري همدان: سيل فروردين ماه در استان همدان 1450ميلياردتومان خسارت به بار آورد

  مديرکل مديريت بحران استانداري همدان گفت: سيل فروردين ماه امسال در استان همدان يک هزار و 450 ميلياردتومان خسارت بر جاي گذاشت.
 • به گزارش  مهر، عليمردان طالبي ظهر يکشنبه در آيين تجليل از دهياران شهرستان ملاير با بيان اينکه در بارش هاي فروردين ماه، بعد از استان لرستان بيشترين حجم بارش سهم استان همدان بود اما با مشارکت همه توانستيم آسيب‌ها به ويژه آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي و انساني را مديريت کنيم، گفت: خسارات وارد شده بعد از بارندگي ها به تمام بخش ها ارزيابي و توانستيم تمام خسارت ها را جمع بندي کنيم.

  وي با بيان اينکه يک هزار و 450 ميليارد تومان مجموع خسارات وارده در بخش هاي مختلف بود که جمع بندي و آمار آن به وزارت کشور ارسال شد، گفت: طي مدت 4روز نيز وزير کشور اين خسارات را به دولت انعکاس داد و مصوبه لازم گرفته شد.

  مديرکل مديريت بحران استانداري همدان با بيان اينکه دولت به رغم تمام فشارهاي وارده، مصمم است روند بازسازي را به شکل سريع و مطلوب ادامه دهد، گفت: سامانه جامع امداد دولت (سجاد) تعريف شده و دستگاه هاي متولي بايد تمام خسارت هاي وارده را در قالب اين سامانه ثبت کنند.

  طالبي با بيان اينکه همت دولت بر اين است که ابتدا خسارات بخش خصوصي را جبران کند و بعد بخش کشاورزي و سپس ديگر خسارت ها را، گفت: در اين راستا تمام واحدهايي که آسيب ديده اند بايد تشکيل پرونده دهند.

  وي بااشاره به اينکه در بحث بازسازي بخش مسکن روند کاملاً تعريف شده و کمک هايي در حال انجام است که آسيب ديده به کمترين زحمت بيافتد، گفت: در بحث زيرساخت ها نيز تمام مباحث زيرساختي آسيب ديده بايد توسط دستگاه متولي در سامانه سجاد ثبت شوند.

  مديرکل مديريت بحران استانداري همدان با تاکيد بر اينکه هرچه مدير سريع تر باشد مي تواند اعتبارات مربوط به بازسازي را بهتر جذب کند، گفت: در بخش کشاورزي عقبيم و بايد سريع تر ليست ها آماده و اعتبارات جذب شود.

  وي تاکيد کرد: براي دريافت پروانه ساخت هيچ پرداختي از سوي آسيب ديده نبايد صورت بگيرد و دولت رسيدگي و رفع خسارات مردم و بخش خصوصي را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است.