اخبار عمومي
1398/04/17
 • همدان، مهد پرورش شخصيت‌هاي وارسته+تصاويردرگالري

  استاندارهمدان گفت: استان همدان محل پرورش شخصيت‌هاي وارسته در همه زمينه‌ها است..
 • به گزارش ايسنا، منطقه همدان، سيدسعيد شاهرخي يکشنبه 16 تير در شوراي برگزاري کنگره ملي عارف رباني حضرت آيت‌الله شيخ محمدهادي تالهي همداني، اظهار کرد: تجليل از علماي ديني و شخصيت‌هاي برجسته تجليل از همه ارزش‌ها و انديشه‌هاي الهي است.

   

  شاهرخي با اشاره به برگزاري کنگره آيت الله تالهي اضافه کرد: تجليل از شخصيت‌هاي برجسته استاني و برگزاري چنين کنگره هايي راهي است موثر براي ترويج انديشه‌هاي ناب اسلامي که اثرات آن بسيار ماندگار خواهد بود.

   

  وي با بيان اينکه با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري تصميم داريم هر سال را به نام يک شخصيت نامگذاري و از شخصيت اين عزيزان تجليل کنيم، تصريح کرد: آبان ماه امسال هفتمين کنگره با نام آيت‌الله تالهي در همدان است و پيش از اين کنگره شخصيت‌هايي چون آيت‌الله نجفي، جمال الدين اسدآبادي و بوعلي سينا و... را برگزار کرده‌ايم.

   

  استاندارهمدان خاطرنشان کرد: برگزاري اين کنگره‌ها داراي اثرات دنيوي و اخروي است و اميدواريم همه دستگاه‌هاي استان با انگيزه وعلاقه کارهاي مربوط به برگزاري هرچه بهتر کنگره را دنبال کنند.

   

  شاهرخي يادآور شد: اکنون به لحاظ مالي در تنگنا هستيم و امسال هم سال صرفه جويي است اما براي برگزاري چنين کنگره‌هايي که داراي آثار مثبت اجتماعي و فرهنگي است، نبايد دستمان بلرزد و کوتاهي کنيم