اخبار عمومي
1399/03/27
 • انتخابات هيئت رييسه روابط عمومي هاي استان همدان برگزار شد

  انتخابات هيئت رييسه روابط عمومي هاي استان همدان با حضور مصطفي آزادبخت،معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، اسدا... رباني مهر مشاور استاندار و مدير روابط عمومي استانداري برگزار شد.
 • مصطفي آزادبخت، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري همدان در مجمع روابط عمومي هاي استان که در سالن جلسات استانداري همدان برگزار شد، با بيان اين که روابط عمومي، جايگاه بي نظيري است که مي تواند باعث شکوفايي هر دستگاهي شود، مطرح کرد: با شيوع ويروس کرونا، ديديم که حوزه نظام پزشکي ما توانست بسترهاي مناسبي مهيّا سازد و به بهترين شکل ممکن بدرخشد و دنيا بارديگر در برابر عظمت فرزندان اين سرزمين غافلگير شد اما چرا اين توانمندي ها براي دنيا پيش تر از اين ها جا نيفتاده بود.

   آزادبخت، با بيان اين موضوع بر نقش روابط عمومي ها و اطلاع رساني درست تاکيد کرد و گفت: در زمينه توانمندي هاي پزشکي و درماني مان اطلاع رساني هاي مناسبي نداشتيم و حال با اين شرايط نقش روابط عمومي ها مشخص مي شود.

  وي با تاکيد بر اين که هر سازماني توانمند است که روابط عمومي حرفه اي داشته باشد، خاطرنشان کرد: کارروابط عمومي ها با صبر و تحمل و دقت عجين شده است.

  اين مقام مسئول با بيان اين که ميزان رعايت مردم همدان در رعايت نکات بهداشتي از ميانگين کشوري بالات است، عنوان کرد: در اين مسير، از يک سو همکاري مردم و تبحر کادر پزشکي و درمان را داشتيم و از يک طرف مديريت خوب شيوع اين ويروس در استان را داشتيم از سويي صدا و سيما و رسانه هاي استان به جد پاي کار بودند.

  معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري همدان با تاکيد بر اين که روابط عمومي موفق، شرح وظايفش را مي داند و به کارش ايمان دارد، تصريح کرد: در عرصه روابط عمومي ها موفق عمل کرده ايم اما در اين شرايط، نياز است تا فعاليت ها در اين عرصه تشديد شود چرا که هر کس، در هر جايگاهي که دارد بايد به مردم اميدواري دهد و اخلاق نيک را بين مردم ترويج نمايد.

  وي با بيان اين که دشمن با تمام توان به ميدان آمده تا ما را زمين گير کند، بر نقش روابط عمومي ها در اطلاع رساني و اميدآفريني تاکيد کرد و گفت: بايد خط دشمن را بدانيم و خط انقلاب را ترويج دهيم و با اطلاعرساني همه جانبه پيش رويم، در اين بين رسالت روابط عمومي ها سنگين است چراکه در مقابله با جنگ رواني دشمن قرار دارند بدين سان، اطلاع رساني ها بايد به روز و علمي باشد.

   لزوم توجه به فاصله گذاري در دستگاه هاي اجرايي استان همدان

  در ادامه، اسدا... رباني مهر، مشاور استاندار و مديرکل روابط عمومي استانداري همدان نيز عنوان کرد: ميزان رعايت مردم در رعايت نکات بهداشتي در کشور از 80درصد به 20درصد ودر استان همدان از 85به 45درصد رسيده کاهش يافته است و در اين بين مي بينيم که فاصله گذاري در دستگاه هاي اجرايي استان چندان مورد توجه نيست.

  رباني مهر، با بيان اين موضوع خطاب به مديران روابط عمومي در استان همدان گفت: نبايد نشست ها خبري به سبب شيوع ويروس کرونا تعطيل شود چرا که اين روزها نيازمند اطلاع رساني هستيم بدين سان بايد اين برنامه ها يا به شکل مجازي و يا با رعايت پروتکل هاي بهداشتي رعايت شوند از سويي، تکريم ارباب رجوعان را نبايد فراموش کرد.

  وي در ادامه صحبت هاي خود از تدوين بانک اطلاعات روابط عمومي هاي استان همدان خبر داد و گفت: با توجه به سند اطلاع رساني استان بايستي برگزاري تورهاي خبري نيز مدنظر باشد.

  بانک اطلاعات روابط عمومي هاي استان در دست تدوين

  رباني مهر بر لزوم توجه به اشتراک نشريات اشاره و تاکيد کرد: روابط عمومي ها بايد تحليلگر باشند.

  مديرکل روابط عمومي استانداري همدان در پايان صحبت هاي خود به تشکيل کميته اطلاعرساني کرونا در استان اشاره کرد و گفت: هدف ما در سال جاري، توانمندسازي روابط عمومي ها و ارتقاي جايگاه آن ها است.

  گفتني است؛ انتخابات هيئت رييسه روابط عمومي هاي استان همدان نيز در پايان اين مجمع برگزار و از بين ?? نامزد، آقايان کردکريمي، طاهري، شبيري، حسن پور و خانم کيانپور بر اساس آراي موخوذه به عنوان هيئت رييسه جديد روابط عمومي هاي استان همدان انتخاب شدند.